Akoestisch onderzoek, akoestische rapportage, geluidadvies op maat

Door: Hgoadvies  27-05-2011
Trefwoorden: Akoestisch adviesbureau, geluidrapport, wegverkeerslawaai, geluidmetingen, Wet milieubeheer, Wet gel, Hogere waarde, Akoestisch onderzoek, bestemmingsplan, ruimtelijke onderbouwing,

HGOadvies maakt voor u akoestische rapportages op maat, afhankelijk van het doel (bv woningbouw of bedrijfsoprichting) maken wij een overzichtelijke en heldere rapportage waaruit blijkt of aan de wettelijk normen (Wet milieubeheer / Wet geluidhinder) wordt voldaan en indien nodig maatregelen die kunnen worden getroffen om alsnog te voldoen aan genoemde normen.

Advies op maat mbt geluidklachten, aanpak procedures, aanpak geluidproblemen.

Trefwoorden: Akoestisch adviesbureau, geluidrapport, wegverkeerslawaai, geluidmetingen, Wet milieubeheer, Wet gel, Hogere waarde, Akoestisch onderzoek, bestemmingsplan, ruimtelijke onderbouwing,