NIEUWE WATERZUIVERING SORTIVA

NIEUWE WATERZUIVERING SORTIVA van Amart Procestechnologie

Door: Amart Procestechnologie  09-05-2012
Trefwoorden: Afvalwater, Afvalwaterzuivering, Ammonium

Amart Procestechnologie heeft samen met Sotriva (GP Groot Recycling) een nieuwe percolaatwaterzuivering ontworpen en gebouwd.

Ontwerp
Er is gekozen voor een robuust en conventioneel systeem met een gescheiden nitrificatie en denitrificatie zone. De waterzuivering met een capaciteit van 15 m³/h zal het percolaat met een maximale ammonium concentratie van 650 mg N-NH4/l van de naastgelegen stortplaats zuiveren. Het percolaat komt via een vrijverval riool in de influentput. Vanuit de influentput wordt het water opgepompt om via het ketelhuis op temperatuur te worden gebracht. Na een nitrificicatie en denitrificatie stap wordt het percolaat via een lamellenafscheider geloosd op het gemeente riool. Er is in dit systeem gekozen voor een ruime denitrificatie zone zodat er ook moeilijk afbreekbare koolstoffen kunnen worden verwerkt.

Koolstofbron
Door de lage BZV-waarde in het influent is er voor de denitrificatie behoefte aan een externe koolstofbron. Binnen de GP Groot organisatie (onderdeel van HVC) zijn veel specifieke, CZV rijke stromen, die kunnen worden ingezet als externe koolstofbron. StortgasHet stortgas dat uit de naastgelegen stortplaats wordt onttrokken wordt ingezet voor het verwarmen van de waterzuivering. De zuivering wordt op temperatuur gebracht door het verwarmen van het influent.

Online beheer

Door gebruik te maken van het internet kan de waterzuivering zelfs met een smatphone op afstand worden beheerd. Zo kan de werking van de waterzuivering alsmede de lozingswaarden 24 uur per dag worden gemonitord.

Trefwoorden: Aërobe, Afvalwater, Afvalwaterzuivering, Ammonium, Denitrificatie, Nitrificatie,

Contact Amart Procestechnologie

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share