window.NREUM||(NREUM={});NREUM.info = {"beacon":"bam.nr-data.net","errorBeacon":"bam.nr-data.net","licenseKey":"f0d35ca3ee","applicationID":"333426","transactionName":"YwFUZUoFCkBVBhZZXFpLd2JoSwJGWAkSQlZHF0RUVAEFQFFLA0NDTA==","queueTime":0,"applicationTime":23,"ttGuid":"59B6D71E83C8B99E","agent":""} <meta name="ProgId" content="Word.Document" /> <meta name="Generator" content="Microsoft Word 11" /> <meta name="Originator" ..." />

PERSBERICHT: Change Magazine publiceert adaptatiespecial op Wereld Water Forum

PERSBERICHT: Change Magazine publiceert adaptatiespecial op Wereld Water Forum van Change Magazine

Door: Change Magazine  12-03-2009
Trefwoorden: Water, Kennis, Wetenschap

Hoe kan de Nederlandse delta zich aanpassen aan de gevolgen van de klimaatverandering? Gelegen beneden de zeespiegel, dichtbevolkt en welvarend. In het laaggelegen deel van Nederland wonen bijna 9 miljoen mensen en ligt het zwaartepunt van de Nederlandse economie. Hier wordt 65% van het bruto binnenlands product verdiend.

Ter gelegenheid van het Wereld Water Forum 5 brengen samenwerkingspartners C.P.W.C. en N.W.P.  Leven met Water, Unie van Waterschappen, Klimaat voor Ruimte, de gezamenlijke provincies en het interdepartementale ARK gezamenlijk de speciale internationale editie uit. Met daarin visie, ontwikkelingen en innovaties. De editie bevat de visie voor de komende jaren die leeft binnen de Nederlandse watersector.

De Nederlandse deskundigheid in het bedenken en toepassen van oplossingen is wereldwijd een begrip. In de Nederlandse opvatting vormt water niet alleen een bedreiging, maar biedt water vooral ook kansen. Er is veel synergie mogelijk tussen veiligheid en andere maatschappelijke functies als wonen, werken, natuur, recreatie, landschap, infrastructuur en energie. Waterkeringen kunnen als transportassen ingericht worden, op water kun je wonen, met water kan voedsel worden voortgebracht en energie worden opgewekt. De voorbeelden zijn talrijk. Met de publicatie op het forum wil Change Magazine vooral de internationale kennisuitwisseling en samenwerking stimuleren.   

Het tijdschrift is verkrijgbaar voor  € 9,95 per nummer en € 37,50 voor een jaarabonnement (4 nummers).

___________________________________________________________________

Meer info:

Gerda A.M. ten Den (uitgever)
tel. 023-5442751

Trefwoorden: Kennis, Water, Wetenschap