KEMA certificeert klimaatneutraal datacenter EvoSwitch voor ISO 9001

KEMA certificeert klimaatneutraal datacenter EvoSwitch voor ISO 9001 van EvoSwitch

Door: EvoSwitch  04-02-2008
Trefwoorden: Groene It, Groene Ict, Co2-neutraal Datacenter

EvoSwitch heeft met het behalen van ISO 9001 de opstartfase definitief achter zich gelaten. “Sinds de opening van EvoSwitch in april 2007 hebben we onze processen professioneel ingericht,” zegt Laurens Rosenthal, Innovation Director van EvoSwitch. “De huidige ISO-certificering is voor ons de bevestiging dat de kwaliteit van die processen daadwerkelijk goed is en dat een test- en certificeringbedrijf als KEMA dit ook vindt.”

ISO 27001, 9001 en 14001
In november 2007 ontving EvoSwitch al het ISO 27001 certificaat voor haar informatiebeveiliging. Rosenthal: “Met de huidige certificering voor ISO 9001 laten we zien dat ook onze algemene bedrijfsprocessen kwalitatief hoogwaardig zijn ingericht, processen zoals verkoop, operationeel management en support. Onze volgende wens is een ISO 14001 certificaat. Wij zijn natuurlijk al heel milieuvriendelijk. We hebben geïnvesteerd in energiezuinige koeling. We besparen nu al 20 procent op ons stroomverbruik en we gebruiken groene energie, maar het is goed om daarvoor uiteindelijk van een onafhankelijk certificeringsbedrijf die kwaliteitsbevestiging te krijgen.”

Specifieke eisen Milieu
“De stap naar ISO 14001 is voor EvoSwitch een logische vervolgstap,” zegt Bas Kruimer, verantwoordelijk voor ISO-certificeringen bij KEMA wereldwijd. “ISO 14001 bouwt namelijk voort op ISO 9001, met een aantal specifieke aanvullende organisatie-eisen ten aanzien van het milieu.”
ISO 14001 zegt overigens niets over hóe milieuvriendelijk een organisatie is ingericht. Het zegt wel iets over algemene maatregelen die je organisatietechnisch hebt genomen om milieuvriendelijk te kunnen opereren en te kunnen werken volgens milieuwetgeving. Kruimer: “Binnen EvoSwitch hebben we gezien dat er reeds serieuze en gestructureerde maatregelen zijn genomen om milieuvriendelijk te opereren. Tezamen met het behalen van het huidige ISO 9001, en hun gestructureerde aanpak, biedt het een goede positie om het milieucertificaat te behalen.”

Deming-filosofie
De processen binnen EvoSwitch waren al goed georganiseerd omdat er in een vroeg stadium is begonnen met het opstellen van een beheersdocument, in samenwerking met LKC Beheer & Inspectie (onderdeel Klaver Giant Groep, www.giant.nl). Hierin werd alvast gebruik gemaakt van de Deming-filosofie waarop ook ISO 9001 is gebaseerd, oftewel: plan, do, check, act. Dit is een model voor continue verbetering van kwaliteit.

Processen bottom-up
“Onze medewerkers hebben zelf de processen beschreven,” zegt Rosenthal. “LKC Beheer & Inspectie heeft deze processen tegen het licht gehouden en de knelpunten eruit gehaald. Aan de medewerkers is vervolgens gevraagd hoe zij de knelpunten zouden kunnen verbeteren. Wij hebben dus van beneden naar boven gewerkt, bottom-up, en niet met een ontwerpteam bepaalde processen opgelegd aan de organisatie. De kwaliteitsrichtlijnen zijn hierdoor verweven met de werkwijze in de praktijk. Door de verantwoordelijkheid op lagere niveaus in de organisatie te leggen, krijg je ook meer betrokkenheid van de medewerkers bij de organisatie. Het is nu hún proces, hún organisatie. De certificering duurde 3 maanden, terwijl zoiets normaal gesproken al gauw een half jaar in beslag neemt. Zíj hebben ervoor gezorgd dat we het traject voor ISO 9001 zo snel hebben kunnen afronden.”

---------------------------------
Over KEMA
KEMA (www.kema.com) is een adviesbureau voor de energiewereld en gespecialiseerd in business en technische consultancy, operationele ondersteuning, meten en inspecteren, testen en certificeren. De klanten van KEMA zijn bedrijven in de energieketen, investeerders, overheden, industrieën met een eigen elektrische infrastructuur en industriële grootverbruikers van energie. Ook toeleveranciers van de energiesector, fabrikanten van elektrische apparatuur en retailers behoren tot de klantenkring. Het bedrijf werkt met meer dan 1,500 medewerkers vanuit 20 landen wereldwijd.

---------------------------------
Over EvoSwitch
EvoSwitch (www.evoswitch.com) is een carrierneutraal datacenter met een groen karakter (CO2-neutraal). Het is een locatie in de regio Amsterdam met een oppervlakte van ruim 9000 vierkante meter, waar bedrijven veilig hun IT-infrastructuur kunnen onderbrengen. Het datacenter heeft een totale capaciteit van 10 Megawatt, met een groeipotentie naar 20 Megawatt. Met deze stroomcapaciteit kan EvoSwitch klanten garanderen dat er altijd genoeg energie voor handen is. EvoSwitch heeft 30 medewerkers. Onder hen ook engineers, die actief en proactief apparatuur van klanten beheren. EvoSwitch opereert volledig klimaatneutraal. In samenwerking met Climate Neutral Group investeren wij in wereldwijde projecten om het CO2-evenwicht in de atmosfeer te herstellen (www.climateneutralgroup.com). Bedrijven die hun apparatuur binnen EvoSwitch plaatsen, kunnen op hun website laten zien dat zij gebruik maken van een klimaatneutraal datacenter, via de logo’s in het partnerprogramma The Green Fan (www.thegreenfan.com).

---------------------------------
Over LKC Beheer & Inspectie
LKC Beheer & Inspectie is onderdeel van de Klaver Giant Groep (www.giant.nl), en is gespecialiseerd in NEN3140 veiligheidsinspecties, organisatie van elektrische bedrijfsvoering (NEN-EN 50110) en advies en implementatie van kwaliteitssystemen. Met name bedrijven met verhoogde bedrijfsrisico’s zoals industrie, laboratoria en datacenters mag LKC Beheer & Inspectie tot haar klantenkring rekenen. LKC Beheer & Inspectie is ondermeer werkzaam voor klanten zoals NIKHEF, Genencor International, en diverse gemeenten in heel Nederland.

---------------------------------
FOTO
Bas Kruimer van KEMA (L) reikt het ISO-9001 certificaat uit aan Laurens Rosenthal (R). Locatie: de boardroom van EvoSwitch.

Een hoge resolutie foto is te downloaden via de Mediakit op www.evoswitch.com. Andere foto’s van de uitreiking op aanvraag.

---------------------------------
Mediacontact:

EvoSwitch
Koen Stegeman
+31 (0)6 – 30491407
[email protected]

Trefwoorden: Co2-neutraal Datacenter, Groene Ict, Groene It, Klimaatneutraal Datacenter, Klimaatneutrale Hosting,