Oplevering 2.000m2 extra vloeroppervlak in groen datacenter EvoSwitch

Oplevering 2.000m2 extra vloeroppervlak in groen datacenter EvoSwitch van EvoSwitch

Door: EvoSwitch  19-06-2008
Trefwoorden: Datacenter, 19-inch Racks, Goedkoop Datacenter,

De oplevering van de 2000 m2 extra vloeroppervlak in EvoSwitch komt precies op tijd. “De belangstelling voor ons groene datacenter was het afgelopen jaar namelijk erg groot,” zegt Laurens Rosenthal, innovation manager van EvoSwitch. “Daardoor hadden wij onze maximumcapaciteit bijna bereikt. De uitbreiding geeft ons gelukkig weer volop ruimte om klanten te kunnen bedienen.”

Datacenter investering: 9 miljoen euro
De ontwikkeling van de 2000 m2 extra ruimte in datacenter EvoSwitch is een kapitaalintensieve onderneming. Maar liefst 9 miljoen euro heeft EvoSwitch geïnvesteerd in de bouw van de 2e fase, de aanleg van 2000 m2 bovenop de reeds beschikbare 2000m2. “Met deze investering hebben we de nieuwe ruimten in EvoSwitch efficiënter kunnen inrichten,” zegt Laurens Rosenthal. “In de eerste fase hadden we te maken met een aantal technologische beperkingen vanuit de bestaande infrastructuur van het gebouw. In de tweede fase hebben we die beperkingen niet, waardoor we nóg efficiëntere technologieën hebben kunnen gebruiken.”

Professioneel datacenter
Een toenemende efficiëntie is bereikt door geavanceerdere koelingtechnologieën te gebruiken dan in de eerste bouwfase van EvoSwitch. In beide gevallen gaat het om Free Cooling, een koelingconcept dat in plaats van compressors gebruik maakt van de buitenlucht om te koelen, maar in dit geval gaat het om een verbeterde technologie. Rosenthal: “Op het dak zijn nieuwe Free Coolers geplaatst, die een grotere capaciteit hebben met minder weerstand. Daarmee verwachten we de huidige energiebesparing van ruim 20 procent verder te kunnen aanscherpen. Op termijn zullen ook de ruimten die in de eerste fase zijn opgeleverd daarvan meeprofiteren.”

Het nieuwe koelsysteem heeft een gemiddelde jaar EER van 9. De EER, ofwel Energy Efficiency Ratio, geeft de verhouding aan tussen de koelenergie en de hoeveelheid energie die nodig is om deze koelenergie op te wekken. Hoe hoger de EER, des te beter.

Voordelig datacenter
Met de aanleg van de 2e fase zal de energiebesparing binnen EvoSwitch naar verwachting verder toenemen. “In de eerste fase lukte het ons om een besparing van 20 procent te realiseren,” zegt Rosenthal. “De aanleg van de tweede fase zorgt ervoor dat de totale besparing op het energieverbruik in EvoSwitch groter wordt.”

EvoSwitch is lid van de Green Grid. Binnen dit consortium is onder de naam Power Usage Effectiveness (PUE) een methodiek ontwikkeld om aan te geven hoe energiezuinig en groen je als datacenter opereert. De PUE kan een waarde hebben tussen de 1 en 3. Hoe dichter bij de 1, des te groener het datacenter. Rosenthal: “Een waarde van 1,6 wordt op dit moment wereldwijd door verschillende partijen in de markt als het hoogst haalbare beschouwd. Volgens onze berekeningen kunnen wij een nog lagere PUE realiseren. Dat is erg zuinig en dus milieuvriendelijk.”

High density hosting
De 19-inch racks in de nieuwe ruimten hebben een verhoogde - groene - energiecapaciteit per rack, waarmee medium en high density hosting mogelijk wordt. Volgens Rosenthal is daar al veel belangstelling voor getoond, onder andere van grote partijen in de markt. “Een koelingcapaciteit van gemiddeld 5 kW voor een 19-inch rack is al redelijk hoog,” zegt Rosenthal. “Het betekent een verdubbeling van de gangbare stroom- en koelingcapaciteit in de markt. Verschillende partijen in de markt hebben deze capaciteit nodig voor medium density hosting, en die capaciteit kunnen wij nu dus leveren. Maar we kunnen nu dus ook high density leveren tot wel 20kW per rack.”

Stroomcapaciteit datacenter: 20 MVA
In de 2e fase is het aantal 2,5 MVA trafo’s verdubbeld van twee naar vier. En er zijn twee nieuwe UPS’en in gebruik genomen, met een capaciteit van 2 MVA elk. Bij de twee bestaande noodstroomgeneratoren van 1,5 MVA zijn nog eens acht bijgeplaatst, waaronder een dubbele reserveset. EvoSwitch heeft daarnaast de energiecapaciteit onlangs verdubbeld van 10 MVA (Mega Volt Ampere) naar 20 MVA, wat circa 20 miljoen Watt vertegenwoordigd. Met deze capaciteit is de energiecapaciteit voor de huidige 4000m2 ruimbemeten.

19-inch racks datacenter
Omdat het opbouwen van een datacenter een kapitaalintensieve onderneming is, vindt de oplevering plaats in verschillende achtereenvolgende fases. De huidige 2000m2 extra vloeroppervlak met nieuwe 19-inch racks vormt de 2e fase. Naar verwachting zal de aanleg van de 3e fase van EvoSwitch eind 2008 van start gaan. Rosenthal: “De belangstelling voor het groene datacenter is groot. Als het aantal nieuwe klanten door blijft groeien zoals in het afgelopen jaar is gebeurd, dan verwacht ik dat we zoals gepland tegen het einde van het jaar,met de aanleg van de 3e fase kunnen beginnen.”

---------------------------------
Over EvoSwitch
EvoSwitch (www.evoswitch.com) is een carrierneutraal datacenter met een groen karakter (CO2-neutraal). Het is een locatie in de regio Amsterdam met een oppervlakte van ruim 9000 vierkante meter, waar bedrijven veilig hun IT-infrastructuur kunnen onderbrengen. Het datacenter heeft een totale capaciteit van 20 Megawatt. Met deze stroomcapaciteit kan EvoSwitch klanten garanderen dat er altijd genoeg energie voor handen is. EvoSwitch heeft 30 medewerkers. Onder hen ook engineers, die actief en proactief apparatuur van klanten beheren. EvoSwitch opereert volledig klimaatneutraal. In samenwerking met Climate Neutral Group investeren wij in wereldwijde projecten om het CO2-evenwicht in de atmosfeer te herstellen (www.climateneutralgroup.com). Bedrijven die hun apparatuur binnen EvoSwitch plaatsen, kunnen op hun website laten zien dat zij gebruik maken van een klimaatneutraal datacenter, via de logo’s in het partnerprogramma The Green Fan (www.thegreenfan.com).

---------------------------------
Mediacontact:

EvoSwitch
Koen Stegeman
+31 (0)6 – 30491407
[email protected]

Trefwoorden: 19-inch Racks, Datacenter, Goedkoop Datacenter, Professioneel Datacenter, Stroomcapaciteit Datacenter, Voordelig Datacenter,