Stilte en muziek voor de storm

Stilte en muziek voor de storm van Haarlems Klein Koor

Door: Haarlems Klein Koor  26-05-2008

Belangrijkste onderdeel van het concert vormt de uitvoering van Herbert Howells’ Requiem en Benjamin Brittens Hymn to St. Cecilia.
Van Benjamin Britten wordt verder A Hymn to the Virgin en zijn Five Flower Songs uitgevoerd. De derde Engelse componist is Ralph Vaughan Williams van wie het koor het titelstuk Silence & Music zingt. Vaughan Williams’ Five English Folk Songs zorgen voor de benodigde lichtheid in het programma.
Een verrassende afwisseling vormt het stuk Solfeggio van Arvo Pärt, de enige niet-Engelse componist in het programma, dat gebaseerd is op een eenvoudige toonladder, maar minder eenvoudig is dan op het eerste gehoor lijkt.
Het Haarlems Klein Koor staat onder leiding van Martine des Tombe.

Aan het concert werken 4 solisten mee:
Annemieke Klinkenberg, sopraan
Karen Langendonk, alt
Albert Edelman, tenor en
Angus van Grevenbroek, bariton.

Haarlems Klein Koor – Silence & Music
Doopsgezinde Kerk, Frankestraat 24 in Haarlem
Zondag 15 juni, aanvang 15.15 uur (zaal open om 14.45 uur)
Kaarten à € 10,- (€ 8,- voor bezoekers jonger dan 18 jaar, houders van HaarlemPas en Pas65) telefonisch reserveren via 023-5327740 en via www.haarlemskleinkoor.nl.

Drankje na afloop van het concert.