Verhuurtransacties gestegen met twintig procent

Door: Koops Makelaardij  23-07-2009
Trefwoorden: Huur Woonruimte, Verhuurmarkt

P E R S B E R I C H T .

Verhuurtransacties gestegen met twintig procent.

In 2008 zijn in Haarlem twintig procent meer woningen verhuurd dan in 2007. Het gaat om huurwoningen in de vrije sector, vaak duurdere woningen die voor een korte of middellange termijn worden verhuurd.

Volgens Sander Koops van Koops Makelaardij in Haarlem, dat zich gespecialiseerd heeft in deze huursector, ging het in 2007 om 183 woningen, terwijl de teller in 2008 steeg naar 220. De grootste groei deed zich voor in woonhuizen, het aantal verhuurde appartementen bleef wat achter.

Het huurniveau bleef stabiel. Weliswaar steeg de gemiddelde maandhuur van
€ 1.683 naar € 1.781, maar die stijging werd vooral veroorzaakt door de grotere gemiddelde oppervlakte. De huurprijs per vierkante meter bleef vrijwel gelijk, en ligt nu tussen 12 en 13 euro per m2.

Ondanks het grotere aantal transacties is er sedert september 2008 een gestage groei van het huuraanbod in Haarlem, vooral veroorzaakt door de huidige koopwoningenmarkt. Woningen die onverkocht blijven worden vaker dan voorheen tijdelijk te huur aangeboden.

Koops Makelaardij verwacht dat de huren tot omstreeks € 1.400 stabiel blijven. Woningen met hogere huurprijzen zullen langer te huur staan. Door het grotere aanbod komen de huurprijzen licht onder druk te staan, naar verwachting zo’n 5 procent lager. Dat zal vooral merkbaar zijn bij woningen met huren boven tweeduizend euro.

Haarlem, 25 februari 2009.

Informatie over de inhoud van dit persbericht is te verkrijgen bij;Gedempte Oude Gracht 152A
2011 GX HAARLEM
023-532 98 17

Trefwoorden: Huur Woonruimte, Verhuurmarkt