Vuurwerk zorgt voor smog

Door: Krediet Index Nederland  02-01-2008
Trefwoorden: Krediet, Geld, Kredieten

lopend krediet
Record bedrag voor vuurwerk verkoop. Ruim 60 miljoen euro. In de eerste uren van 2008 is in grote delen van Nederland smog door fijn stof (PM10) gemeten. De oorzaak is de grote hoeveelheid vuurwerk dat tijdens de jaarwisseling traditioneel werd afgestoken.

Vooral in stedelijke gebieden waren de fijnstofconcentraties in de eerste uren na middernacht sterk verhoogd. De hoogste 24-uurs gemiddelde concentratie fijn stof tot 9 uur 's ochtends is gemeten op een station in de stad Groningen. Daar werd 423 microgram fijn stof per kubieke meter gemeten.

In Nederland is er sprake van ernstige smog als de daggemiddelde concentratie fijn stof hoger ligt dan 200 microgram per kubieke meter. Van matige smog wordt gesproken bij 50 microgram per kubieke meter of hoger. Het fijn stof blijft langer hangen dan vorig jaar, omdat de weersomstandigheden beduidend anders zijn. Tijdens de jaarwisseling en de uren daarop was er nauwelijks wind, dit in tegenstelling tot de vorige jaarwisseling. In de loop van de dag zullen de fijnstofconcentraties langzaam dalen.

Gezondheidseffecten
Het inademen van fijn stof kan invloed hebben op de gezondheid. Een verhoogde concentratie van fijn stof in de lucht kan, samen met een gelijktijdig optredend mengsel van andere luchtverontreiniging, leiden tot een toename van luchtwegklachten, zoals astma-aanvallen, benauwdheid en hoesten. Vooral bij mensen met longaandoeningen, zoals astma en COPD en (oudere) mensen met hart- en vaatziekten, kunnen de klachten zijn verergerd. Met de daling van de concentraties in de loop van de dag zullen eventuele klachten ook afnemen.

Informatie over smog
Informatie over de actuele smogniveaus en gezondheidseffecten staat op pagina 711 en 712 van NOS-Teletekst en op de website van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit van het RIVM: www.rivm.nl/lml.

Trefwoorden: Geld, Krediet, Kredieten, Lening, Leningen

Contact Krediet Index Nederland

Website - Geen ingevoerd

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share