examen erkend hypotheekadviseur / opleiding seh / wft hypotheken

examen erkend hypotheekadviseur / opleiding seh / wft hypotheken van Pe-opleidingen.nl

Door: Pe-opleidingen.nl  19-07-2008
Trefwoorden: Training, Opleiding, Hypotheekadviseur

Pe-opleidingen.nl
Beleven interesseren verbazen en slagen !

Intensieve WFT hypothekentraining / Erkend hypotheekadviseurs opleiding (SEH opleiding)

In verband met belangrijke wijziging is deze training extra ingelast. Wilt u erkend hypotheekadviseur worden, lees dan snel verder !

Examenopleiding Erkend hypotheekadviseur :
Vanaf 1 december 2008 wordt het examen van de Stichting erkenningsregeling hypotheekadviseurs (SEH) uitgebreid. Er is niet zo maar sprake van een kleine wijziging ! Het zal echt voor cursisten fors lastiger worden om voor het examen Erkend hypotheekadviseur te slagen. (dit was 1 oktober alleen de seh heeft de periode verlengd !!!!!!!!)

Wat is er aan de hand ?
Sinds 1 januari 2007 is de wet financieel toezicht ingevoerd. Sindsdien staan examenorganisaties, die WFT gerelateerde diploma’s afgeven (WFT Leven, WFT schade, WFT hypotheken, WFT basis, e.a.) onder toezicht van de cdfd. De CDFD is door de minister van financiën aangewezen om de kwaliteit van exameninstituten te borgen alsmede eenduidigheid te krijgen in de zwaarte van de af te nemen examens.

Exameninstituut SEH / WFT Hypotheken :
Ook de Stichting erkenningsregeling hypotheekadviseurs (SEH) is een door de CDFD erkend exameninstituut en valt daarmee onder toezicht van deze CDFD. Op het moment dat u bij de de Stichting erkenningsregeling hypotheekadviseurs (SEH) examen doet krijgt u daarmee, na het met goed gevolg afleggen van genoemd SEH examen, dus niet alleen uw SEH diploma (met recht op registerinschrijving), maar tevens uw wft hypotheken diploma (compleet dus inclusief beleggen).

Zwaarte examen WFT Hypotheken :
Het examen SEH was en is nog tot 1 december 2008 een examen dat bestaat uit 42 vragen. In deze 42 vragen worden de volgende onderwerpen getoetst :
WFT Hypotheken algemeen en is exclusief het onderdeel beleggen),
WFT beleggen (is inmiddels overigens opgenomen in WFT Hypotheken compleet) alsmede
Een stuk toekomstvoorzieningen en recht (aparte eis van de SEH en niet opgenomen bij de leerdoelen en exameneisen WFT Hypotheken).

Nu andere exameninstituten hun kandidaten maar liefst 75 vragen lieten maken voor het onderdeel wft hypotheken (compleet) inclusief beleggen, zult u begrijpen dat er van een eenduidige zwaarte niet echt sprake was met betrekking tot het onderdeel WFT Hypotheken (inclusief beleggen). Er werden immers extra onderwerpen getoetst, maar tegelijkertijd ook nog eens minder vragen gesteld op het SEH examen dan op het gemiddelde WFT hypotheken examen.

Verzoek CDFD mbt examen WFT Hypotheken :
Het CDFD heeft aan de Stichting erkenningsregeling hypotheekadviseurs (SEH) het verzoek gedaan om de exameneisen voor erkend hypotheekadviseur bij te stellen. Zoals u zult begrijpen heeft de SEH gehoor gegeven aan het verzoek van de cdfd om haar examen meer in overeenstemming te brengen met de zwaarte van examens in de markt, waardoor het examen aanzienlijk zwaarder zal worden. De tijd voor het examen zal worden verlengd, het onderdeel wft hypotheken inclusief het onderdeel beleggen zal zwaarder gaan wegen en tegelijkertijd blijft het onderdeel toekomstvoorzieningen en recht gehandhaafd ! Dus : meer vragen, meer tijd, zwaardere weging van hoofdzakelijk het beleggingsonderdeel.

Aanbod Pe-opleidingen.nl :
intensieve erkend hypotheekadviseurs opleiding / wft hypotheken training :
Pe-opleidingen.nl biedt iedereen die nog voor 1 december 2008 zijn diploma erkend hypotheekadviseur / wft hypotheekadviseur wil behalen de mogelijkheid om versneld een training voor het examen erkend hypotheekadviseur / wft hypotheekadviseur te volgen. Deze training kan zowel op individuele basis als in groepsverband worden gevolgd. Uiteraard zijn er ook in company mogelijkheden. Neemt u daarvoor svp contact met ons op, via 06-48075507 of via [email protected] .

Doelgroep intensieve erkend hypotheekadviseurs opleiding / wft hypotheken training:
Hypotheekadviseurs die zich willen kwalificeren voor de erkenningsregeling van de Stichting Erkenningsregeling Hypotheekadviseurs (SEH);

Locatie, duur intensieve erkend hypotheekadviseurs opleiding / wft hypotheken training:

Wij zullen bij gebleken voldoende belangstelling met een training starten in het midden van het land. Duur van deze training is 7 volledige dagen. Wij werken met kleine groepen, zodat uw slagingskans wordt vergroot ! Heeft u belangstelling voor dit traject meldt u snel aan, via 06-48075507 of via [email protected] !

Voorwaarden voor deelname aan de intensieve erkend hypotheekadviseurs opleiding / wft hypotheken training:

Gegeven de snelheid van het traject dient er de nodige tijd vrij gemaakt kunnen worden om te studeren. Naast de trainingen zult u immers ook nog de nodige voorbereidingen moeten verrichten ! Hierbij dient u uit te gaan van tenminste 40 uur zelfstudie. (Een en ander naast de door ons verzorgde opleidingsdagen uiteraard). Tevens wordt van u verwacht dat u reeds de nodige kennis van hypotheken en fiscaliteiten heeft !

Prijs intensieve erkend hypotheekadviseurs opleiding / wft hypotheken training:
De prijs voor deze 7 dagen durende training bedraagt 1095 euro. Deze prijs is inclusief materiaal, vrijgesteld van btw en daarbij kunt u de kosten voor deze opleiding mogelijk fiscaal verrekenen. Informeer u hierover nader !

Maatwerk :
Afhankelijk van uw kennis en ervaring behoort ook een maatwerk traject tot de mogelijkheden. Neemt u daarvoor svp contact met ons op, via 06-48075507 of via [email protected] . Dit geldt overigens ook voor mensen met dyslectie, dyscalculie, NLD en / of faalangst. Geeft u een en ander indien bekend wel van te voren aan, zodat wij met uw begeleiding hier rekening mee kunnen houden ! Wij werken nl. samen met docenten die u optimaal kunnen helpen bij het voorbereiden op uw examen !


Pe-opleidingen.nl
Pe-opleidingen.nl verzorgt zowel examengerichte als permanente educatie trainingen op het gebied van WFT, wet financieel toezicht, SEH, stichting erkenningsregeling hypotheekadviseurs en FFP, federatie van financieel planners. Zij werkt hiervoor samen met ervaren docenten en adviseurs en tekstschrijvers. Specialisten op hun vakgebied, die ook precies weten wat er van u verwacht wordt op het examen Erkend Hypotheekadviseur / WFT hypotheken, die u optimaal kunnen assisteren bij uw voorbereiding en bovenal zeer goed weten hoe u multiple choice examenvragen aan dient te pakken !

Doelstellingen pe-opleidingen.nl:
Interactieve trainingen geven, waar mogelijk event gedreven en interactief van opzet. Hoog praktijkgehalte doch in ieder geval zeer examengericht (en dus met hoge slagingspercentages).

Pe-opleidingen.nl staat voor :
1. Praktische en examengerichte opleidingen
2. Plezierige educatie
3. Passievol en efficiënt onderwijs

Motto Pe-opleidingen.nl :
beleven, verbazen, interesseren en slagen !

Service Pe-opleidingen.nl :
Uiteraard heeft u tijdens de training veel gelegenheid tot het stellen van vragen. Daarna zijn wij echter ook te bereiken om u succesvol te begeleiden naar uw examen. Wij hebben maar een belang en dat is dat u slaagt voor het SEH / WFT hypotheken examen !

Onderwijsmogelijkheden Pe-opleidingen.nl:
1. Individueel onderwijs, met veel persoonlijke aandacht
2. Examengericht onderwijs
3. Maatwerk onderwijs
4. Onderwijs op het gebied van permanente educatie
5. Groepsgewijs onderwijs in open inschrijving en / of in company

Belangstelling en aanmelding voor de intensieve erkend hypotheekadviseurs opleiding / wft hypotheken training:

Heeft u belangstelling voor dit traject meldt u snel aan, via 06-48075507 of via [email protected] ! De tijd is kort tot aan 1 oktober 2008 !
Wij hopen u snel op een van onze trainingen te mogen ontmoeten !

Vriendelijke groet
Pe-opleidingen.nl
Bert Vermey
06-48075507
[email protected]

Trefwoorden: Bedrijfsopleiding, Cdfd, Erkend Hypotheekadviseur, Examen Hypotheken, Examentraining, Ffp, Financiele Planningsopleiding, Hypotheekadviseur, Hypotheekopleiding, Intensieve Training, Intensieve Training Hypotheken, Lhp Opleiding, Opleiding, Seh, Stoomsessie, Stoomsessie Hypotheken, Training, Wft, Wft Hypotheken,