HRM hekkensluiter bij innovatie

Door: Small Business Publishing Bv De Zaak  13-06-2006
Trefwoorden: Mkb, Hrm

Amsterdam, dinsdag 13 juni 2006 – MKB’ers erkennen massaal het belang van vernieuwing voor het bedrijf (95%) en zien innovatie als een absolute voorwaarde voor versterking van de concurrentiepositie (79%). Op het gebied van Human Resources Management (HRM) wordt echter nauwelijks vernieuwd en ook de behoefte aan innovatie is hier het minst aanwezig is. Dit en meer blijkt uit onderzoek van innovatieprogramma Het Kansenkanon in samenwerking met De Zaak onder ruim 500 Nederlandse ondernemers.

Ondanks het feit dat bijna alle MKB’ers vernieuwing van belang vinden voor het bedrijf, vindt niet iedereen zichzelf ook daadwerkelijk innovatief (72%). De grootste belemmeringen die hieraan ten grondslag liggen, zijn gebrek aan tijd, aan geld en onzekerheid over de opbrengsten.

Personeelsbeleid achterhaald
Het terrein waarop het minst wordt geïnnoveerd, is verrassend genoeg HRM. Tevens blijkt uit het onderzoek dat de behoefte om op het gebied van personeelsbeleid te vernieuwen gering is. “Het is opvallend dat HRM de hekkensluiter is wat betreft innovatie. Zeker aangezien een groot deel van de respondenten actief is in de zakelijke dienstverlening. Het is algemeen bekend dat ‘human capital’ hier de grootste waarde vertegenwoordigt,” vertelt Martijn Meima, projectleider van Het Kansenkanon.. “Je zou dan ook verwachten dat er juist extra aandacht zou zijn voor vernieuwing binnen HRM, zeker nu de krapte op de arbeidsmarkt weer toeneemt. Denk bijvoorbeeld aan de mogelijkheid voor werknemers om hun eigen arbeidsvoorwaardenpakket samen te stellen. Een innovatief HRM-beleid is cruciaal voor werkgevers om zich te kunnen onderscheiden in de jacht naar toptalent.”

Tussen droom en daad…
Ondernemers vinden zichzelf het meest vernieuwend op het gebied van product of dienst, hun kernactiviteit. Opvallend hierbij is dat de wensen nogal verschillen van de werkelijkheid. Zo zouden ondernemers meer willen vernieuwen op het gebied van IT, internet- en online activiteiten, alsmede op het terrein van marketing en acquisitie. In de praktijk wordt hier nog weinig mee gedaan, wat een direct gevolg lijkt van onvoldoende kennis. Bijna een derde van de ondernemers geeft namelijk aan dat gebrek aan inhoudelijke kennis een serieuze belemmering vormt bij hun wens om te innoveren.

Angst
Hoewel bijna driekwart van de MKB’ers samenwerking cruciaal vindt om te kunnen vernieuwen, worden zij daarbij nog teveel gehinderd door angst. De voornaamste belemmeringen bij samenwerking zijn ‘angst voor het afpakken van ideeën door de concurrentie’ en ‘gebrek aan gelijkwaardigheid’. Ondernemers zoeken overigens vooral samenwerkingspartners voor kennisuitwisseling. “Dit bevestigt onze praktijkervaring,” aldus Meima. “Veel MKB’ers hebben nog wat koudwatervrees en weten uit zichzelf niet altijd de juiste partijen te vinden om mee samen te werken.”

Over het onderzoek
In opdracht van De Zaak en innovatieprogramma Het Kansenkanon heeft marktonderzoeksbureau De Vos & Jansen 503 ondernemers uit het Nederlandse MKB (1 tot en met 199 werknemers) ondervraagd over hun houding jegens vernieuwing. Hierbij is sprake van een representatieve spreiding over verschillende bedrijfsgroottes en provincies. Bijna de helft van de ondervraagden is werkzaam in de zakelijke dienstverlening, een kwart heeft een bedrijf in de handel of transport en één op de vijf werkt in productie of industrie. Slechts acht procent van de ondernemers is werkzaam bij de overheid, in de gezondheidszorg of non-profit sector.

Het Kansenkanon
Het Kansenkanon is een initiatief van de provincie Noord-Holland en Syntens. Het meerjarig innovatieprogramma richt zich op ondernemers die winstgevend willen vernieuwen. Zij doet dit door investeringen te delen, samenwerking te stimuleren en ondernemers te helpen om hun creativiteit om te zetten in marktwaarde. Het innovatieprogramma is gestart in september 2004 en er zijn inmiddels zo’n 1200 ondernemers bij betrokken. Jaarlijks reikt Het Kansenkanon op de tweede dinsdag van september De Gouden Kans uit, de prijs voor de meest innovatieve ondernemer van Noord-Holland. Voor meer informatie kunt u terecht op http://www.kansenkanon.nl.

Trefwoorden: Hrm, Mkb

Contact Small Business Publishing Bv De Zaak

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share