Aantal arbeidsongeschikten flink gedaald!

Door: Adver-online  28-03-2011
Trefwoorden: Online Vacatures

Bij Adver-Online kwamen we een interessant bericht tegen op nu.nl over de positieve effecten van de in 2005 ingevoerde Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen(WIA). Sinds het invoeren van de WIA is de jaarlijkse instroom van arbeidsongeschikten nog maar een derde van wat ruim vijf jaar geleden. Dit overtreft alle verwachtingen die bij het instellen van de WIA waren gewekt.

De instroom is in de afgelopen jaren flink gedaald. In 2010 was er voor het eerst weer een toename in het aantal arbeidsongeschikten. Deze stijging is voornamelijk te verklaren doordat er meer instroom kwam vanuit de ziektewet en doordat meer vrouwen en ouderen op de arbeidsmarkt participeren.

Ondanks deze goede resultaten zijn er ook zorgen. Zo is de toenemende arbeidsongeschiktheid onder uitzendkrachten en werknemers met een tijdelijk dienstverband een zorgenkindje. Minister Kamp van Sociale Zaken wil een loondoorbetalingsperiode van twee weken instellen voor uitzendbureau’s om dit tegen te gaan.

Trefwoorden: Online Vacatures