Mediation in de bouw, bemiddeling bij bouwconflicten

Door: Quote Invest  18-12-2006

Mediation is een vorm van conflictoplossingen via bemiddeling door een onafhankelijke derde: de mediator.

Het ontstaan van conflicten tijdens het bouwproces is de laatste jaren een groeiend fenomeen waar ook de installatietechniek helaas niet meer aan zal kunnen ontkomen. De reguliere weg is dan de gang naar de rechter of het aangaan van een arbitragezaak. Beide wegen kunnen leiden tot hoge kosten, lange procedures en beschadigingen van imago’s. Wellicht is het inschakelen van Quote Invest (Mediator) dan een goede mogelijkheid om het gerezen probleem snel op te lossen?

Quote Invest vertelt u graag wanneer en hoe een bemiddelingstraject in z’n werk gaat en welke resultaten dit kan opleveren. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot Jack van Langen, 072-5718040 of per e-mail [email protected]