Afsluitprovisie, beloningstransparantie, provisie terug naar de consument

Afsluitprovisie, beloningstransparantie, provisie terug naar de consument van Wals Hypotheekservice

Door: Wals Hypotheekservice  24-04-2008
Trefwoorden: Advies, Hypotheken, Verzekering

AFM: Kosten advies sneller openbaar

  • De beloning van de financieel adviseur moet al op 1 januari 2008 vooraf zichtbaar worden voor klanten van verzekeraars en banken. Dat stelt toezichthouder AFM in een onderzoek dat vandaag uitkomt. Klanten moeten zo een betere keuze kunnen maken. De adviseurs willen hun provisie pas in 2009 openbaar maken vanwege gebrek aan zekerheden', maar verzekeraars tonen die al op 1 januari 2008. De AFM steunt de verzekeraars en banken.Deze uitkomst wordt bevestigd door betrokkenen bij het onderzoek.
  • De AFM kreeg medewerking van acht banken en verzekeraars.Aanvankelijk zou de beloning van de adviseurs pas in 2009 voor klanten zichtbaar zijn. Na de woede onder consumenten over dure en onduidelijke beleggings verzekeringen ('woeker - polissen') - die volgens de AFM nauwelijks rendement opleveren - maakten verzekeraars die toch al eerder bekend. Delta Lloyd gaat met die 'transparantie' voorop.
  • De branche verenigingen van adviseurs vinden dat verzekeraars ten onrechte eenzijdig de beloning van de aangesloten tussenpersonen zichtbaar maken, bijvoorbeeld bij de offerte van een beleggingshypotheek. Die beloning van de verzekeraars wordt echter niet getoond. Daardoor lijkt het alsof de hoge kosten, provisie en premies - gemiddeld 40% van elke euro inleg - alleen naar de adviseur gaan, stellen zij. Verzekeraars moeten nu ook publiek met hun provisies. De blik van de consument is door campagnes van verzekeraars dan op de 'graaiende' adviseur gericht, vinden hun brancheorganisaties.
  • "Het eerder invoeren van transparantie" over beloningen, zo stelt de AFM , "is verstandig gegeven de maatschappelijke onrust omtrent transparantie, in het bijzonder bij beleggingsverzekeringen". De toezichthouder zegt "ervan uit te gaan dat partijen dit per 1 januari 2008 gerealiseerd hebben."

Goed nageleefd
  • De Autoriteit Financiële Markten concludeert in hetzelfde onderzoek dat banken en verzekeraars hun beloften om hun provisies voor andere producten openbaar te maken "in het algemeen" goed naleven. De beloning wordt bovendien meer uitgesmeerd. Klanten hoeven daardoor maximaal 80% van deze provisie bij het afsluiten van een hypotheek te betalen. De overige 20% beloning wordt uitgespreid en in delen betaald gedurende de looptijd van die hypotheek. Dat moet  premie jagen voorkomen en adviseurs dwingen klanten tot minimaal tien jaar na de verkoop van een beleggingshypotheek te adviseren om de resterende 20% binnen te kunnen halen.
  • Komende jaren wordt de eerste 80% beloning verlaagd naar 50% bij afsluiting.De overige 50% verdient deze intermediair alleen als hij in de jaren erna klanten blijft adviseren.Ook moet de beloning van adviseurs worden terugbetaald als een contract, bijvoorbeeld voor de hypotheek, binnen vijf jaar wordt beëindigd. Nu is de klant die kosten meteen kwijt, met uitzondering bij verkoop van de woning of het overlijden van de klant.
  • Bij het afsluiten van een hypotheek krijgt de adviseur, naast de gewone beloning, meestal een bonus. De AFM meldt dat klanten vooraf ook te horen moeten krijgen hoe hoog die bonus is.De waakhond zegt nog te onderzoeken of verzekeraars de adviseurs, in een reactie op de afgedwongen openheid, via de achterdeur belonen, zoals met 'administratiekosten'.

Trefwoorden: Advies, Adviseur, Afsluitkosten, Afsluitprovisie, Beleggingsverzekeringen, Bonus Provisie, Doorloop Provisie, Hypotheken, Intermediair, Kosten, Retourprovisie, Transparantie, Verzekering, Woeker Polis,