Uitzending TROS RADAR 24 november 2008 Afsluitprovisie tussenpersoon

Uitzending TROS RADAR 24 november 2008 Afsluitprovisie tussenpersoon van Wals Hypotheekservice

Door: Wals Hypotheekservice  25-11-2008
Trefwoorden: Hypotheek, Tussenpersoon, Hypotheekrente

Uitzending TROS RADAR 24 november 2008

In 2009 moet een nieuwe wet zorgen voor duidelijkheid over hoeveel u aan een tussenpersoon betaalt. Is die nieuwe wet toereikend genoeg? En hoeveel blijft er aan de strijkstok hangen van de tussenpersoon, bij het afsluiten van een hypotheek?

Tussenpersonen (achtergrond)

Vanaf 2009 moeten de zogeheten tussenpersonen volgens een nieuwe wet openheid geven over wat zij verdienen aan het product dat u bij ze afsluit. Want wat blijkt? Weinig mensen weten wat een tussenpersoon verdient.

Sterker nog, sommigen zijn in de veronderstelling dat een advies gratis is. Dat blijkt ook uit een onderzoek van GFK en VB Barometer van november 2008. Het onderzoek is gedaan onder 1000 mensen. Van die 1000 mensen was 60% in eerste instantie tevreden over hun tussenpersoon. 8% was ontevreden. Daarna kregen ze te horen wat hun tussenpersoon verdient. En toen sloeg de stemming om: nog maar 27% was tevreden en maar liefst 30% ontevreden.

Proef op de som
Tussenpersonen moeten dus openheid van zaken gaan geven vanaf januari 2009. TROS Radar neemt alvast de proef op de som. We gaan langs bij vijf tussenpersonen. We geven aan dat we een nieuwe hypotheek willen aflsuiten . En we vragen elke tussenpersoon wat die daar ou aan verdient. Vervolgens leggen we dit voor aan Alfred Oosenbrug, ex-hoogleraar financiële dienstverlening en nu onafhankelijk adviseur.

Eén van de tussenpersonen meldt: “Ik reken niks want ik krijg provisie van de bank. Je mag dat van mij best weten. Daar ben ik niet bang voor om dat te vertellen. Maar dat hangt dus van de bank af. De Postbank, daar krijg ik bijvoorbeeld 1% provisie van. In een keer”.

Nadat we dus al een uur bij hem hebben gezeten, vragen we deze tussenpersoon wat hij aan ons verdient. Maar nog steeds blijft het onduidelijk.
Ook de andere tussenpersonen vertellen dat er 1% van de hypotheeksom naar de bank gaat, en dat de bank dit weer aan de tussenpersoon geeft.

Alle tussenpersonen vertellen enkel dit verhaal: dat slechts die ene procent wordt ingehouden op de hypotheeksom.

Verwarring
Maar hoe werkt het provisiesysteem echt? We hebben aan de ene kant de bancaire provisie. Dat is dus die ene procent van uw hypotheekbedrag dat, verspreid over maximaal 10 jaar, door de bank aan de tussenpersoon wordt betaald. De tussenpersoon krijgt bij het afsluiten 60% van het provisebedrag. De overige 40% van het provisiebedrag krijgt hij verspreid over die 10 jaar.
Wij willen juist weten wat de tussenpersonen nog meer verdienen. Ofwel: wat zijn andere extra kosten voor ons? Maar dan ontstaat er verwarring.
Geen van de tussenpersonen kan ons vertellen wat hij nog extra krijgt bij het afsluiten van een spaarhypotheek of een beleggingshypotheek.

etc etc

Kijkt u op :www.walshypotheekservice.nl of op www.trosradar.nl voor meer informatie betreffende de verdiensten en de afsluitprovisie.

Trefwoorden: Aflossingsvrijehypotheek, Afsluiten, Afsluitprovisie, Bancaire, Beleggingshypotheek, Hypotheek, Hypotheekrente, Hypotheeksom, Postbank, Provisie, Radar, Retourprovisie, Spaarhypotheek, Tussenpersoon, Woekerpolis, Zwitserleven,