Algemene Waterschapspartij klaar voor de verkiezingen

Algemene Waterschapspartij klaar voor de verkiezingen van Algemene Waterschapspartij

Door: Algemene Waterschapspartij  09-09-2008
Trefwoorden: Water, Duurzaam, Veiligheid

Op zaterdag 30 augustus jl. vergaderde de Algemene Waterschapspartij met vele leden uit het hele land. Deze tweede algemene ledenvergadering werd goed bezocht en was gericht op de voorbereidingen voor de waterschapsverkiezingen in de periode van 13 tot 25 november 2008. De Algemene Waterschapspartij heeft teams in 22 van de 26 waterschapsgebieden. De partij bestaat uit enthousiaste waterschapbestuurders en potentiële bestuurders. Zij verenigen zich om deel te kunnen nemen aan de waterschapsverkiezingen met voor het eerst een kiesstelsel op basis van partijen. De kandidaten kiezen nadrukkelijk om niet via een politieke partij deel te nemen aan de verkiezingen.

De Algemene Waterschapspartij is een landelijk georganiseerde partij. De partij heeft daarmee één landelijk aanspreekpunt. Landelijk heeft de Algemene Waterschapspartij kort en bondig 14 doelstellingen geformuleerd. Samengevat: de Algemene Waterschapspartij is onafhankelijk, deskundig, duurzaam en doelmatig: kortom zuiver water!

Lokale teams
In elk waterschapsgebied is een team van de Algemene Waterschapspartij actief, dat de doelstellingen afstemt op dat gebied en de lokale ontwikkelingen en behoeften. Inhoudelijk leveren de teams dus maatwerk per waterschapsgebied en spelen in op de actualiteit. Vele leden van de Algemene Waterschapspartij zijn inhoudelijk deskundig en goed geïnformeerd over de waterproblematiek. Bovendien is de benodigde bestuurlijke ervaring aanwezig in de vorm van een flink aantal zittende (waterschaps)bestuurders.

Campagne
Voor de verkiezingen is veel werk verzet. Een verkiezingswebsite zal op de dag van de kandidaatstelling, 16 september 2008, gelanceerd worden om alle informatie te kunnen leveren aan de oriënterende kiezer. Voor het voeren van campagne is aansprekend materiaal met een duidelijk logo ontwikkeld. Omdat de Algemene Waterschapspartij geen gebruik kan maken van subsidies of een al langer bestaande organisatie en ledenbestand, zullen de kandidaten campagne voeren op basis van eigen middelen, creativiteit en veel inzet.

Trefwoorden: Algemeen Belang, Belasting, Democratie, Deskundig, Doelmatig, Duurzaam, Kosten, Landelijk, Milieu, Natuur, Politiek, Veiligheid, Water, Waterschap,