uurprijsvergelijking

Door: Lighthouse-ict b.v.  06-07-2011
Trefwoorden: het nieuwe werken

 

Met de uurprijsvergelijker kunt u de arbeidsflexibiliteit direct aanzienlijk vergroten.
* Bereken zelf snel en exact tarieven voor in-of uitleen van medewerkers.
* Bepaal binnen 5 minuten de bedragen die u in een begroting voor inzet van medewerkers moet opnemen.
* Besteed 10 minuten tijd om tot een inhoudelijk onderbouwd tarief te komen voor externe inhuur.
* Vergelijk de kosten voor verschillende soorten van inzet van arbeid.
Wij helpen (lijn)managers en HRM managers deze vragen te stellen en bieden instrumenten om antwoord te geven.

Simpel, snel en haarscherp.

De flexibele arbeidsmarkt bestaat al. Vraag maar aan de 750.000 ZZP-ers die actief zijn. Veel van de systemen en instrumenten zijn hier echter nog helemaal niet op ingericht. De beschikbare flexibiliteit wordt niet strategisch en effectief benut.
Wie nog zegt “alle externen de deur uit” of “externen zijn altijd te duur” doet geen recht aan de complexiteit en snelheid van de huidige tijdsgeest.
In de omgeving van overheidsorganen zijn concrete en duidelijke ontwikkelingen die de vraag naar flexibiliteit vergroten:
- er moet bezuinigt worden;
- de arbeidsmarkt verandert van structuur. Over de betekenis van de vergrijzing binnen overheidsorganen zijn nog veel meningsverschillen.

Men is het wel met elkaar eens dat andere oplossingen nodig zijn voor hedendaagse bezettingsvraagstukken;
- het soort kennis dat nodig is heeft een steeds kortere houdbaarheidstijd. Het wordt steeds belangijker om als overheidsorganisatie écht te weten wat er speelt in de externe omgeving;
- Het Nieuwe Werken veroorzaakt dat medewerkers zélf om meer flexibiliteit vragen en leidinggevenden worden bijna gedwóngen om op resultaat te sturen in plaats van op inzet.

Trefwoorden: het nieuwe werken

Andere voorbeelden van portfolio vanLighthouse-ict b.v.

07-09-2011

Uurprijsvergelijker

  De werkelijke kosten van externe inhuur afgezet tegen de werkelijke kosten van vast personeel.