Payrolling is relatief nieuw en volop in ontwikkeling.

Payrolling is relatief nieuw en volop in ontwikkeling. van Call 4 Payroll

Door: Call 4 Payroll  05-07-2008
Trefwoorden: Payroll, Payrol, Payroll Service

19 juni 2008

De marktverkenning Payroll-dienstverlening is het verslag van een onderzoek, uitgevoerd in opdracht van de Vereniging Payroll Ondernemingen (VPO) en de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU). Zij hebben aan EIM en DBSC Consulting opdracht gegeven onderzoek te doen naar de betekenis en toekomstmogelijkheden van payrollen als bijzondere vorm van P&O-dienstverlening.

Begripsbepaling, trends en betekenis. Payrolling is relatief nieuw en volop in ontwikkeling. Daarom bestaat er behoefte aan een heldere en eenduidige begripsbepaling van payrolling en aan inzicht in huidige economische betekenis, trends en mogelijke toekomstige betekenis van Payrollen en Payrollondernemingen.

Toegevoegde waarde van payrolling

De resultaten van dit onderzoek laten onder meer de toegevoegde waarde van payrolling zien, samen met de strategische en praktische ‘verkoopmotieven’. Payrolling biedt mogelijkheden doordat het werkgeverschap uit handen wordt genomen, inclusief de daarbijhorende verantwoordelijkheden en zorgen. De kerntaken van de HR-functie blijven bij de inlener liggen. Die worden op dit moment nog niet ten volle benut. De beperkingen die Payrolling nu nog ondervindt zijn het gevolg van de krappe arbeidsmarkt, waarin werknemers zoeken naar de voor hen optimale contractvorm.

Bron: EIM en DBSC Consulting, in opdracht van ABU en VPO, mei 2008

Trefwoorden: Parylling, Payrol, Payroll, Payroll Bureau, Payroll Dienst, Payroll Service, Payroll Specialist,