EMDR als alternatief tegen PTS

Door: Ruach Baraka  05-08-2007

Eye Movement Desensitisation and Reprocessing.
Letterlijk: Door oogbeweging minder gevoelig worden en opnieuw verwerken.

Tijdens onze slaap, m.n. tijdens de R.E.M. slaap, verwerken wij onze ervaringen op een natuurlijke wijze. Wanneer er echter een verstoring optreedt in dit natuurlijke proces, ontstaat er verwarring in ons hoofd en is er geen ruimte voor het op de juiste manier plaatsen /opruimen van nieuwe ervaringen.

De kern van EMDR bestaat uit het denken aan een probleem dat negatieve emoties oproept. Gelijktijdig beweeg je met je ogen heen en weer.
Onverwerkte, negatieve informatie in de hersenen wordt op deze manier alsnog verwerkt. Hierdoor ontstaat er weer ruimte voor positieve ervaringen.

EMDR is een methode die zowel in de reguliere- als in de alternatieve sector wordt gebruikt. Het kan een snelle en effectieve manier zijn om post-traumatische ervaringen alsnog te verwerken.

Wij zijn beiden getraind EMDR therapeut