Het toezicht onder een vergrootglas

Door: Boomers Topgeneration  24-04-2009
Trefwoorden: Discussieleider, Klankborden, Bestuursvoorzitter

Hoofddorp 24 april 2009 – Bij Boomers Top Generation wordt speciale aandacht besteed aan de manier waarop het toezicht op banken, bedrijven, zorginstellingen, woningcorporaties en universiteiten momenteel wordt uitgeoefend en hoe dit in de nabije toekomst kan worden verbeterd in een discussiebijeenkomst onder de titel ‘Het toezicht onder een vergrootglas’.

Het toezicht wordt onder een vergrootglas gelegd door drie ervaren toezichthouders: mevrouw Annet Aris, mevrouw Inge Brakman en de heer Heino van Essen. Onder leiding van Caspar Becx zullen zij worden bevraagd over zaken als de onafhankelijkheid, de expertise, bewustheid van de maatschappelijke omgeving, diversiteit in samenstelling of de zittingsduur van een goed functionerende Raad van Toezicht/Commissarissen.   

Boomers Top Generation besteedt aandacht aan dit momenteel zo breed besproken thema, vanwege het feit dat vele boomers uit haar bestand een functie als toezichthouder in de profit en not for profit-sector bekleden. Babyboomers zijn door hun senioriteit, hun brede ervaring en kennis, goed in staat zelfstandig te denken. Ze zijn geschikt als bestuursvoorzitter, kunnen klankborden, zijn goede netwerkers, hebben expertise op het gebied van financiën of human resource management of  marketing communicatie.

Om scherp en actueel te blijven wordt voor hen deze netwerkbijeenkomst georganiseerd op maandag 1 mei, vanaf 16.00 tot 17.30 uur in Hoofddorp, Planetenweg 5.

Informatie over Boomers Top Generation
Boomers Top Generation heeft een bestand aan gekwalificeerde en ervaren mensen die efficiënt en snel ondersteuning kunnen bieden bij plotselinge calamiteiten of liquiditeitsproblemen. Het zijn babyboomers die voor een bepaalde periode hun kennis en inzicht willen inzetten als business development manager, als dagvoorzitter of discussieleider, adviseur of woordvoerder, financial consultant of als ad interim manager, freelance ICT manager of freelance marketing manager of als senior projectleider. Al vanaf één dag kan een beroep op hun expertise worden gedaan. Ze kunnen een directiefunctie vervullen, werken een bedrijfsstrategie aan de hand van scenarioplanning uit, zijn in staat bijzonder vertrouwelijke arbeid te verrichten, schrijven een businessplan, zoeken mede-investeerders uit hun netwerk en doen de due diligence.

 

Nadere informatie over de drie discussiedeelnemers

Inleiders netwerkbijeenkomst 11 mei 2009 ‘Het toezicht onder een vergrootglas’, vanaf 16.00 tot 17.30 uur, Planetenweg 5, Hoofddorp

Annet Aris, studie Landschapskunde/Ruimtelijke Ordening Wageningen, is als toezichthouder actief in Nederland en in andere Europese landen. Hier is zij onder andere lid van het College van OPTA en lid van de Raad van Toezicht Stichting Beeld & Geluid. Daarnaast bekleedt Aris thans in Finland het lidmaatschap van de Raad van Commissarissen Sanoma Group. Zij werkte tot 2003 gedurende achttien jaren op verschillende locaties bij McKinsey & Co in Europa en is nu als Adjunct Professor of  Strategy verbonden aan INSEAD voor “Managing Media Companies” en vervult verschillende – internationale - gasthoogleraarschappen.       

Inge Brakman is als juriste een bekende bestuurder in de wereld van de journalistiek vanwege onder andere haar lidmaatschap van het college Commissariaat voor de Media. Vanaf 2006 was Brakman tot 1 april van dit jaar voorzitter van dit Commissariaat. Thans is zij als toezichthouder lid van de Raad van Commissarissen van Fortis Bank Nederland en van de Raad van Toezicht Universiteit van Amsterdam, naast de verschillende adviseurschappen bij onder andere natuur- en landschapsbeheer en het vicevoorzitterschap van opleidingscentrum De Baak. Ze is ook lid van de recent door minister Plasterk ingestelde commissie Innovatie en Toekomst Pers 

Heino van Essen, econoom, is gedurende lange tijd actief als toezichthouder. Al tijdens zijn voorzitterschap van de Hoofddirectie PGGM en als voorzitter van de Raad van Bestuur van het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis Nijmegen bekleedde hij toezichthoudende functies in het onderwijs, de zorg en bij woningcorporaties. Momenteel is Van Essen onder andere voorzitter van de Raad van Toezicht van Universiteit Twente, bij de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) en voorzitter van de Raad van Commissarissen bij zorgverzekeraar Menzis.

Trefwoorden: Bestuursvoorzitter, Discussieleider, Financial Consultant, Klankborden, Netwerkers, Senior Projectleider,