WoonInvest kiest voor Klant Contact Centrum op Windows Azure

WoonInvest kiest voor Klant Contact Centrum op Windows Azure van Techxx

Door: Techxx  17-10-2013
Trefwoorden: Document Management, Zaakgericht Werken, Digitale Documenten

WoonInvest gaat haar Klantenservice ondersteunen met een klantportaal, waarin contactregistratie en een kennisbank zijn geïntegreerd, om haar dienstverlening te optimaliseren. Tevens vervangt WoonInvest haar huidige Document Management Syteem voor de integrale oplossing op basis van KlantVenster. De op Microsoft SharePoint gebaseerde oplossing maakt daarbij geheel gebruik van Windows Azure, het cloudplatform van Microsoft. Aanleiding WoonInvest, een woningcorporatie uit Leidschendam-Voorburg met 8500 eenheden in beheer, gaat haar dienstverlening en klantcontact verbeteren met de introductie van een portaal voor haar Klantenservice. Een eenduidige vastlegging van het klantcontact en het aanbieden van relevante kennis voor directe afhandeling van klantvragen staan hierin centraal. Document Management wordt binnen de organisatie verder geoptimaliseerd met KlantVenster E-Archief en dient als basis voor de dienstverlening binnen de Klantenservice. Het aanbieden van juiste en volledige informatie aan betrokken medewerkers stelt WoonInvest in staat gedefinieerde doelstellingen (kwalitatief en kwantitatief) te behalen. Uitbesteden infrastructuur in de cloud Een belangrijk uitgangspunt ten aanzien van de benodigde ICT-infrastructuur van WoonInvest was de inzet van het Windows Azure-platform. WoonInvest volgt hierbij de trend waarbij kostenbesparing op infrastructuur wordt gerealiseerd door de serverinfrastructuur en bijbehorende beheeractiviteiten uit te besteden. De omgeving wordt geïntegreerd met het huidige intranet, die is gebaseerd is op Microsoft Office 365. Het Windows Azure platform biedt WoonInvest veel flexibiliteit waarbij snel ingespeeld kan worden op nieuwe inzichten en in korte tijd omgegaan kan worden met veel transacties die in de woningcorporatiemarkt gebruikelijk zijn. Strategische samenwerking De implementatie van KlantVenster is het begin van een strategische samenwerking tussen WoonInvest en Techxx, waarbij innovatieve ICT-oplossingen moeten bijdragen aan geformuleerde bedrijfsdoelstellingen en inspelen op nieuwe ontwikkelingen binnen de sector. De inzet van gestandaardiseerde oplossingen op basis van het Microsoft SharePoint-platform vormt daarbij een belangrijk uitgangspunt. Techxx, de ICT-partner voor meer dan 80 woningcorporaties in Nederland en Microsoft Azure Partner van Microsoft, biedt haar KlantVenster suite zowel aan op Microsoft SharePoint on-premise als via de cloud. In juni heeft Techxx haar standaard intranet gelanceerd op het Microsoft Office 365 platform.

Trefwoorden: Digitale Documenten, Document Management, office 365, Windows Azure, Zaakgericht Werken,