Extra zekerheid voor klanten van PEAK-IT met NEN4400-certificering

Extra zekerheid voor klanten van PEAK-IT met NEN4400-certificering van Yellow Communications

Door: Yellow Communications  21-07-2008

Certificering bevestigt correcte manier van werken

Naarden, 21 juli 2008 – ICT-dienstverlener PEAK-IT werkt al ruim een jaar volgens het bijbehorende eisenpakket van de NEN4400-norm. Deze correcte manier van werken is onlangs beloond met bijbehorende certificaat en opname in het officiële Register Normering Arbeid (www.normeringarbeid.nl) van bedrijven die voldoen aan NEN4400. Deze certificering borgt nu en in de toekomst dat PEAK-IT correct omgaat met de personeels- en loonadministratie en de afdracht van belastingen en sociale premies. Klanten die gebruikmaken van de detacheringsdiensten van PEAK-IT zijn hierdoor optimaal beschermd tegen de wettelijke ketenaansprakelijkheid.

Ketenaansprakelijkheid
Bedrijven die via een ander bedrijf tijdelijk personeel inhuren, zijn wettelijk verplicht de identiteit van de werknemer te controleren en na te gaan of de afdracht van belastingen en sociale premies correct gebeurt. Om zich te beschermen tegen deze zogenaamde ketenaansprakelijkheid, is de NEN4400-norm opgesteld en is er een certificering met een regelmatige controle in het leven geroepen. PEAK-IT conformeert zich als ICT-dienstverlener vanzelfsprekend aan deze NEN4400-norm en is nu ook officieel gecertificeerd.

NEN4400
De NEN4400-norm stelt eisen aan uitleners en (onder)aannemers van werk met betrekking tot de afdracht van belastingen en sociale premies en het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland. Het doel van de norm is het risico voor opdrachtgevers op verhaal en boetes van de Belastingdienst en andere overheidsinstanties te beperken. Of een bedrijf voldoet aan de NEN4400-norm wordt vastgesteld door een certificatie-instelling. In het geval van PEAK-IT heeft CROP certificering (www.cropcertificering.nl) de beoordeling gedaan. Om te controleren of een bedrijf ook in de toekomst voldoet aan de normen, vindt de beoordeling tenminste jaarlijks plaats. Behalve dat de administratie volledig wordt doorgelicht, vindt er ook steekproefsgewijs een grondige controle plaats ‘van arbeidscontract tot loonstrookje’.


Over PEAK-IT
PEAK-IT B.V., opgericht in 2005, is een ICT-dienstverlener gespecialiseerd in consultancy en support & beheer van infrastructuren en software development op Microsoft Office Sharepoint gebied. Bij PEAK-IT werken ruim 500 gedreven IT-specialisten. Vanuit Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Den Haag en Den Bosch werkt PEAK-IT voor een groot aantal aansprekende opdrachtgevers. PEAK-IT heeft ook kantoren in Zweden en Finland. In 2008 worden de buitenlandse activiteiten verder uitgebreid. PEAK-IT is Microsoft Gold Partner en is in 2007 uitgeroepen tot Top ICT Werkgever door CRF Nederland. Meer informatie op www.peak-it.nl.

Voor persvragen:
Yellow Communications, Natasja la Lau, telefoonnummer 023 – 555 34 24 of [email protected]