Leerkrachten van kinderen met diabetes onvoldoende gesteund door overheid, politiek en schoolbesture

Leerkrachten van kinderen met diabetes onvoldoende gesteund door overheid, politiek en schoolbesture van Yellow Communications

Door: Yellow Communications  08-10-2008

Zorg voor kinderen met diabetes op school loopt in Nederland ver achter
Leerkrachten van kinderen met diabetes onvoldoende gesteund door overheid, politiek en schoolbesturen

Alphen aan den Rijn, 8 oktober 2008 – Het Nederlandse schoolsysteem biedt onvoldoende ondersteuning aan en begeleiding van kinderen met diabetes, aldus de Nederlandse Adviesraad van DAWN Youth. Dit gebrek aan ondersteuning kan niet alleen leiden tot complicaties op latere leeftijd, maar beïnvloedt ook in sterke mate de prestaties en het welbevinden van kinderen met diabetes op school. De adviesraad heeft daarom een speciale werkgroep opgericht die zich richt op het vergroten van het bewustzijn dat wettelijke regelgeving en richtlijnen noodzakelijk zijn en het initiëren van activiteiten die de situatie voor kinderen met diabetes op school verbeteren. Een belangrijke stap in dit proces is dat handelingen zoals het meten van glucose en het toedienen van insuline, worden gezien als thuiszorg en niet als gezondheidszorg. Dan kunnen deze door iedereen, inclusief schoolpersoneel, worden uitgevoerd.

Hoewel diabetes een van de meest voorkomende chronische ziekten onder kinderen is en het aantal kinderen dat jaarlijks de diagnose diabetes krijgt snel toeneemt, kent het Nederlandse schoolsysteem geen specifieke wettelijke regelingen en richtlijnen voor de begeleiding en ondersteuning van kinderen met diabetes op school. Of een kind met diabetes op school de begeleiding en ondersteuning kan krijgen die deze chronische ziekte vereist, is volledig afhankelijk van de bereidheid van de betreffende school.

Kinderen met diabetes en hun ouders/verzorgers lopen in de praktijk aan tegen uiteenlopende problemen en uitdagingen, waaronder:
• Gebrek aan bereidheid bij schoolbesturen om scholing van schoolpersoneel te faciliteren en daardoor gebrek aan kennis bij en specifieke training van schoolpersoneel;
• Het zich verschuilen van schoolbesturen achter het argument dat schoolpersoneel geen medische handelingen mag uitvoeren en daardoor:
- Het weigeren van schoolbesturen om schoolpersoneel insuline toe te laten dienen;
- Het niet toestaan van glucosemetingen door schoolpersoneel;
• Het niet faciliteren van kinderen om op ieder moment in de klas bloedsuiker te meten, te eten of te bellen met de ouders om te overleggen over de medische situatie;
• Het niet toelaten van kinderen met diabetes op school en het bewust doorsturen van deze kinderen naar scholen die meer doen aan ondersteuning van kinderen met diabetes;
• Stigmatisering van kinderen met diabetes door het ontbreken van kennis over de ziekte.

Wat dit in de praktijk betekent voor kinderen met diabetes komt zeer duidelijk naar voren uit de resultaten van het wereldwijde DAWN Youth-onderzoek naar de psychosociale aspecten van diabetes bij kinderen. DAWN Youth is een wereldwijd initiatief van Novo Nordisk in samenwerking met de Internationale Diabetes Federatie (IDF) en de International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes (ISPAD). Zo blijkt onder meer dat zes van de tien kinderen met diabetes in Nederland hun diabetes volgens hun behandelaren op school niet op juiste wijze behandelen. Minder dan een op de tien kinderen met diabetes heeft op school toegang tot een verpleegkundige in geval van een noodsituatie naar aanleiding van hun diabetes.

Henk-Jan Aanstoot, kinderarts-diabetoloog bij Stichting Diabeter en voorzitter van de internationale DAWN-Youth-adviesraad: “We hebben in Nederland te maken met de situatie dat kinderen met de ene aandoening wel, en kinderen met de andere aandoening niet in aanmerking komen voor hulp en ondersteuning op school. Kinderen met diabetes vallen overal buiten en zijn afhankelijk van de bereidwilligheid van de school waar zij op zitten. Een kind met diabetes is echter ook een gewoon kind.”

Pauline Stouthart, voorzitter van de Nederlandse DAWN Youth-adviesraad en kinderarts in Sittard: “Gelukkig zijn er scholen waar het heel goed is geregeld, maar in veel gevallen is dat niet zo en de gevolgen hiervan worden ernstig onderschat. Niet alleen kunnen op langere termijn complicaties optreden, maar ook op korte termijn. Zo kunnen de prestaties op school aanmerkelijk minder worden doordat kinderen zich niet goed voelen of last hebben van concentratieproblemen en in het ergste geval kunnen ze in diabetisch coma raken. ”

Werkgroep ‘Kinderen met diabetes & school’
De Nederlandse DAWN Youth-adviesraad heeft naar aanleiding van de resultaten van het DAWN Youth-onderzoek een werkgroep opgericht die zich specifiek richt op het thema ‘Kinderen met diabetes & school’. De werkgroep richt zich op het doen van aanbevelingen voor de ontwikkeling van richtlijnen en regelgeving voor de ondersteuning van kinderen met diabetes op school. Hierbij is het van belang dat handelingen zoals het meten van glucose en het toedienen van insuline, net als in bijvoorbeeld Zweden, worden gezien als thuiszorg en niet als gezondheidszorg. Dan kunnen deze door iedereen die geschoold is, worden uitgevoerd.
Daarnaast zet de werkgroep zich in voor praktische ondersteuning van kinderen met diabetes, hun ouders/verzorgers en scholen. Zo werkt de werkgroep aan de ontwikkeling van les- en voorlichtingsmateriaal, checklisten, richtlijnen en informatiepakketten voor scholen, crèches en BSO-instellingen. Ook streeft de werkgroep naar het opzetten van een beoordelingssysteem voor scholen, dat het voor ouders eenvoudiger maakt om te bepalen welke scholen goed omgaan met kinderen met diabetes.

Aanstoot: “Het aanpassen van de schoolomgeving voor kinderen met diabetes, maar natuurlijk ook voor kinderen met andere chronische ziekten, hoeft helemaal niet ingewikkeld te zijn. Dat zien we bij enkele scholen in Nederland die erg goed met de kwestie omgaan. Maar bijvoorbeeld ook in Zweden, waar wettelijk is geregeld dat de verantwoordelijkheid voor kinderen met diabetes onder schooltijd bij de school ligt. Dat creëert veiligheid en vertrouwen voor kinderen en hun ouders en biedt schoolpersoneel duidelijkheid en rechtsbescherming. Bovenal gedijen kinderen veel beter als er goede ondersteuning wordt geboden en kunnen complicaties op korte en lange termijn worden voorkomen.”

Over het DAWN Youth-onderzoek
Het DAWN Youth-onderzoek is uitgevoerd van medio 2007 tot begin 2008 en had tot doel om meer inzicht te krijgen in de psychosociale problemen van jongeren met diabetes. Scholen vormden een van de aandachtsgebieden binnen het onderzoek. Tot de respondenten van het onderzoek behoorden jongeren met diabetes, ouders of verzorgers van één of meerdere kinderen met diabetes en behandelaren. In totaal hebben 9.200 personen uit 8 verschillende landen aan het online onderzoek meegewerkt, waarvan 386 personen in Nederland. Meer informatie op: www.changingdiabetes.nl/dawnyouth.

Over Novo Nordisk en Changing Diabetes
Novo Nordisk is een farmaceutisch bedrijf op het gebied van diabeteszorg. Het bedrijf heeft een groot aanbod van diabetesproducten, waaronder moderne insulines en geavanceerde insulinetoedieningssystemen. Novo Nordisk beschouwt het als haar missie om de toekomst van diabetes te veranderen. Om deze missie vorm te geven, heeft de organisatie het ‘changing diabetes’-programma ontwikkeld. Dit programma omvat diverse nationale en internationale initiatieven, die zich richten op communicatie met en voorlichting van mensen met diabetes, familie, vrienden, docenten, politici, artsen, zorgverzekeraars en andere betrokkenen. Met het ‘changing diabetes’-programma wil Novo Nordisk bereiken dat de behandeling van de ziekte, de diabeteszorg, de wijze waarop de maatschappij met de ziekte omgaat en de toekomst van diabetes veranderen en verbeteren. Meer informatie op: www.changingdiabetes.nl.

Voor persvragen kunt u contact opnemen met:
Yellow Communications, Karin van Geelen, telefoon 023 555 34 24 of via e-mail karin@yellow-communications.com

Noot voor de redactie:
Wilt u praten met ervaringsdeskundigen, zoals kinderen met diabetes, hun ouders, leerkrachten, kinderartsen en/of leden van de adviesraad DAWN Youth? Neemt u dan contact op met Yellow Communications.