'Ecologische Atlas Noordzee ten behoeve van gebiedsbescherming'

Door: Wageningen Imares  18-09-2008
Trefwoorden: Duurzaam, Congres, Atlas

De Atlas is door Wageningen IMARES gemaakt als vervolg van het project Beschermde Gebieden Noordzee. De atlas is een informatiebron met ruim 200 kaarten over de Noordzee, de dieren die hier leven / foerageren en de gebruiksfuncties in het gebied. De atlas wordt uitgegeven in boekvorm en heeft als doelstelling deze informatie beschikbaar te maken voor organisaties betrokken bij het ontwikkelen van beleid en het beheer van de Noordzee en de gebruikers hiervan. De atlas is een uniek geïllustreerd boek geworden. Aparte aandacht in de atlas is er voor gebieden met bijzondere ecologische waarden en per diersoort is in één opslag te zien welke natuurwaarden in deze gebieden aanwezig zijn die in de toekomst beschermd zouden kunnen worden.

Trefwoorden: Atlas, Congres, Deltacommissie, Duurzaam, Lnv, Rws, Staatsecretaris, V&w, Waddenzee,