Eerste vis van pulskotter TX 68 officieel aan de markt

Door: Wageningen Imares  14-05-2009
Trefwoorden: Innovatie, Zee, Wetenschap

Eerste vis van pulskotter TX 68 officieel aan de markt

Vrijdag 15 mei voert de TX 68 de eerste commercieel gevangen 'pulsvis' aan in de afslag van IJmuiden. Deze vis is gevangen met een pulskor, een alternatief voor de boomkor. Met elektrische pulsen van een laag voltage wordt de platvis uit de zeebodem gewekt waarna hij in het net verdwijnt. Dit maakt een brandstofbesparing van minimaal 50% mogelijk, waarbij ook de CO2-uitstoot met eenzelfde percentage daalt en de bodemberoering met 30% wordt teruggebracht. Met de pulsvisserij nemen discards (ondermaatse vis) en ongewenste bijvangsten eveneens met 50% af. De verwachte tongvangst blijft op eenzelfde niveau in vergelijking met de traditionele tongvisserij terwijl de kwaliteit van de aangevoerde vis sterk verbetert. De introductie van de pulskor biedt vissers op platvis nieuwe economische perspectieven en is een belangrijke stap naar verdere verduurzaming van de boomkorvisserij.

De TX 68 van visserijbedrijf ‘Vertrouwen’ is deelnemer aan de Kenniskring Puls- en SumWing-visserij, een door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit gesteund initiatief van LEI Wageningen UR en Wageningen IMARES. De ondernemers Pieter Aris van der Vis en Cor Daalder zullen de technische en economische haalbaarheid van de pulsmethode in de praktijk zichtbaar gaan maken. Zo is de hoofdmotor van de TX 68 van 2.000 pk afgesteld naar 1.300 pk. Tijdens het vissen zal de TX 68 naar verwachting nog maar maximaal 1.130 pk van het vermogen gebruiken. Met de betere viskwaliteit mag verwacht worden dat ook de marktpositie van met pulskor gevangen vis verbetert.

Vanwege de maatschappelijke discussie over verduurzaming en de hoge brandstofprijzen en lage visprijzen is er veel belangstelling van collega-vissers. Het proces van continue innovatie in de visserijsector versnelt hierdoor. Dit jaar willen nog vier visserijondernemers investeren in de pulsvisserij. Samen met de ondernemers van de TX 68 zullen zij deze methode verder gaan ontwikkelen. De rentabiliteit van de visserijbedrijven moet dusdanig verbeteren dat er weer geïnvesteerd kan worden. Samenwerking is daarvoor een voorwaarde.

Resultaten van een proefproject met de UK 153 in het recente verleden waren zo veelbelovend dat introductie van de pulsvisserij op commerciële basis een kwestie was van tijd. Samenwerking tussen Pieter Louwe van Slooten (ex UK 153), Verburg Holland BV en andere geïnteresseerde vissers uit Stellendam, Texel en Urk bleek de oplossing. Via de kenniskring vonden de ondernemers steun bij LNV om tot deze investeringen te kunnen komen. De ondernemers dragen het grootste deel (minimaal 60%) van de investering zelf. Het andere deel is gesubsidieerd door het ministerie van LNV. Vanaf nu ligt het ondernemersrisico echter voor 100% bij de ondernemers.

Kenniskringen Visserij: van, voor en door vissers

Kenniskringen zijn (studie-)groepen van vissers die zelf uitdagingen, vragen of problemen geformuleerd hebben en die gezamenlijk naar oplossingen zoeken. Samenwerking tussen vissers onderling, vissers met onderzoekers en vissers met andere betrokken partijen in de keten en in de maatschappij is een vereiste om de sector optimaal te kunnen verduurzamen en weer winstgevend te maken. Het gaat daarbij om kostenbesparing, opbrengstverhoging en vermindering van de ecologische impact. De ervaringen uit de Kenniskringen zijn openbaar en komen de gehele sector ten goede. Kijk voor meer informatie op: www.kenniskringvisserij.nl

Klik hier voor meer informatie over het onderzoek en links naar betrokken partijen of mail naar [email protected] .

Neem hier een abonnement op de elektronische nieuwsbrief van Wageningen IMARES; http://www.wageningenimares.wur.nl/NL/Publicaties/emares/

Trefwoorden: Innovatie, Lnv, Visafslag, Visprijs, Visserij, Visserijsector, Wetenschap, Zee, Zee-onderzoek,