Inauguratie Prof.dr. A.D. Rijnsdorp:

Inauguratie Prof.dr. A.D. Rijnsdorp: van Wageningen Imares

Door: Wageningen Imares  20-10-2008
Trefwoorden: Onderzoek, Zee, Visserij

Prof. dr. A.D. Rijnsdorp benoemd tot buitengewoon hoogleraar Duurzaam Visserijbeheer, zijn inaugurele rede uitspreken, getiteld:

"De lege zee: feit of fictie? Bespiegelingen over duurzaam visserijbeheer"


Locatie: Aula, gebouw 362, Gen. Foulkesweg 1, Wageningen
Datum; Op donderdag 23 oktober 2008 om 16:00 uur
Bijzonderheden; De inauguratie is live te zien op WUR TV
Informatie; http://www.wageningenimares.wur.nl/NL/nieuwsagenda/agenda/Rijnsdorp.htm
Prof.dr. A. Rijnsdorp is werkzaam bij Wageningen IMARES. De leerstoel is ingebed bij de leerstoelgroep Aquacultuur en visserij van prof. Verreth. De benoeming geldt per 1 januari 2008. In zijn onderzoek gaat prof. Rijnsdorp zich richten op de 'ecosysteembenadering' in het visserijbeheer. Hierbij staat de interactie centraal tussen de natuurlijke dynamiek van het ecosysteem, de dynamiek van de visserij en de rol van de beheerder.
Adriaan Rijnsdorp (Rotterdam, 1952) studeerde in 1980 af aan de Rijksuniversiteit Groningen en werd als platvisbioloog aangesteld bij het Rijksinstituut voor Visserijbeheer (RIVO, nu onderdeel van Wageningen IMARES). Zijn onderzoek richtte zich op de populatiedynamica van geëxploiteerde vissoorten en de effecten van de visserij op het ecosysteem. In 1992 promoveerde hij cum laude aan de Universiteit van Amsterdam op de evolutionaire effecten van visserij in de Noordzee. Na zijn promotie richtte hij zich o.a. op de dynamiek van de visserij, de genetische en ecologische effecten van visserij en de effecten van klimaatverandering op vis en visserij. Ook was hij hoofd van de afdeling Biologie en Ecologie van Wageningen IMARES. Vanaf 2003 is hij bijzonder hoogleraar Visserijwetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen.
Prof. Rijnsdorp is actief binnen diverse wetenschappelijke commissies en de International Council for the Exploration of the Sea. Ook begeleidde hij diverse promovendi.

Trefwoorden: Imares, Inauguratie, Onderzoek, Visserij, Zee,