Nederlands hydroacoustisch onderzoek naar blauwe wijting

Nederlands hydroacoustisch onderzoek naar blauwe wijting van Wageningen Imares

Door: Wageningen Imares  17-03-2009
Trefwoorden: Natuur, Milieu, Vis

Op woensdag 11 maart 2009 is het Nederlandse onderzoeksschip de Tridens vertrokken naar de blauwe wijting visgronden. Dit in kader van het jaarlijkse internationale hydroacoustische onderzoek. Een internationaal team doet onderzoek naar belangrijke delen van het mesopelagische ecosysteem (de diepzee in de oceaan, tussen 200 en 1000 m diepte) ten westen van Ierland tussen 51°30’ en 56°30’ N. Aan boord zijn onderzoekers van Wageningen IMARES versterkt met internationale wetenschappers en een student van de Hogeschool Zeeland.
Onderzoek wordt gedaan naar de verspreiding en de populatiedichtheid van de paairijpe blauwe wijting ten westen van de Britse eilanden. De bevindingen van het onderzoek vormen de basis voor adviezen en uiteindelijk het vaststellen van de jaarlijkse vangstquota blauwe wijting aldus onderzoeksleider Sytse Ybema.
Tevens wordt in overeenstemming met de nieuwe Marine Strategy van de EU niet alleen gekeken naar een enkele soort, blauwe wijting, maar worden alle gevangen mesopelagische vissoorten en ongewervelde dieren onderzocht. Dit om inzicht te krijgen naar het mogelijke effect van de exploitatie van de blauwe wijting op deze andere mesopelagische organismen.
De huidige klimaatverandering stimuleert het onderzoek naar deze onbekende maar belangrijke diepzeesoorten vanwege hun uniek leefomgevingseisen. Wageningen IMARES heeft dan ook het voortouw genomen in de ontwikkeling van een fotodeterminatiegids voor deze vissen om toekomstig onderzoek te vergemakkelijken. Daarnaast zal er, om de ecosysteemaanpak compleet te maken, worden uitgekeken naar verschillende zeezoogdieren en vogelsoorten.

Meer informatie is beschikbaar op de websites:
www.surveyswageningenimares.wur.nl/UK/
www.cvo.wur.nl Home > Onderzoek > Advisering > Zeevisbestanden

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Hans Bothe [email protected] of 060 10674006

Trefwoorden: Ecologie, Economie, Imares, Milieu, Natuur, Vis, Visserij, Wijting, Zee, Zee-onderzoek