Persuitnodiging Noordzeedagen 2008

Door: Wageningen Imares  19-09-2008
Trefwoorden: Milieu, Zee, Offshore


Op 9 en 10 oktober vindt de 10e editie van de Noordzeedagen plaats. Tijdens de Noordzeedagen 2008 debatteren ruim 150 beleidsmakers, onderzoekers en gebruikers van de Noordzee met elkaar over het thema ‘Veranderend klimaat’.
Het op 3 september gepresenteerde advies van de Deltacommissie ‘Samen werken met water’ zal vanzelfsprekend regelmatig aan de orde komen. De bevindingen en visie van de commissie geven immers aan dat de Nederlandse kustregio en het Noordzeegebied, in functie en gebruik zal veranderen.

De organisatie, dit jaar in handen is van Wageningen IMARES, Deltares en NWO, nodigt u van harte uit de 10e Noordzeedagen te bezoeken. Voor het volledige programma verwijzen wij naar de website www.noordzeedagen.nl.

Op 9 oktober opent mevrouw Tineke Huizinga, Staatssecretaris van het ministerie van Verkeer en Waterstaat, de Noordzeedagen.
Prof. dr. Pavel Kabat, lid van de Deltacommissie, spreekt over de gevolgen van de klimaatsverandering. Aansluitend geven de directeuren van de kennisinstituten Wageningen IMARES en Deltares vanuit hun eigen kennisgebieden een reactie.

Op 10 oktober zal EU-parlementariër Dr. Dorette Corbey haar Europese Noordzeevisie presenteren en ontvangt mevrouw ir. Anita Wouters, directeur-generaal van het ministerie van LNV, het eerste exemplaar van de 'Ecologische Atlas Noordzee’.

Plaats; Pier te Scheveningen
Datum; 9 en 10 oktober
Programma; Zie www.noordzeedagen.nl
Aanmelden; Vertegenwoordigers van de media kunnen zich per e-mail aanmelden bij hans.bothe@wur.nl. communicatiemanager Wageningen IMARES. Telefoon 0317-487148 / 0610674006

Trefwoorden: Lnv, Milieu, Offshore, V&w, Visserij, Zee, Zee Onderzoek