Nieuw personeelsbemiddelingsbureau Seniorstaff voor 45+ speelt in op maatschappelijk vraagstuk

Door: Seniorstaff  14-06-2006
Trefwoorden: Detachering, Werving En Selectie, Hrm

Koog aan de Zaan, 14 juni 2006

Deze week opent het nieuwe personeelsbemiddelingsbureau Seniorstaff haar eerste vestiging. Seniorstaff is een nieuwe organisatie voor personeelsbemiddeling die zich volledig richt op ervaren kandidaten van 45 jaar of ouder met veel kennis en deskundigheid. Hiermee creëert Seniorstaff extra kansen voor zowel werkzoekenden als voor opdrachtgevers. De organisatie streeft op termijn naar een landelijk netwerk van vestigingen.

Het nieuwe bureau richt zich uitsluitend op de bemiddeling van kandidaten en werkzoekenden van 45 jaar en ouder. Tot voor kort een ‘vergeten’ segment van de arbeidsmarkt dat boordevol zit met talent, ervaring en vitaliteit. Inmiddels lijkt deze groep herontdekt en wordt zelfs beschouwd als een belangrijke bron om een enorm dreigend kennistekort in de komende jaren te voorkomen. De Raad voor Werk en Inkomen en de HBO-raad zien dit tekort aan hoger opgeleiden (vanaf MBO niveau 3) tot zelfs 75.000 in het jaar 2010 oplopen. Sociale-, demografische- en economische ontwikkelingen creëren een groeimarkt voor werkzoekenden van 45 jaar en ouder. Toch blijft de arbeidsparticipatie van (jonge) senioren onder druk, zolang 50% van de werkgevers in hun personeelsplanning geen ouderenbeleid hanteert. Loek Hermans, voorzitter van MKB-Nederland, ziet daarom een belangrijke taak weggelegd voor branches en bedrijven om het ‘seniortalent’ niet te verspillen.

Seniorstaff ziet hierin een commerciële en ideële uitdaging. Zij wil aan de werkgevers laten zien dat de inzet van mensen met veel kennis en jarenlange werkervaring juist kansen biedt. Ter ondersteuning hiervan heeft Seniorstaff het kwaliteitslabel ‘Senior Factor’ ontwikkeld. Hiermee verkrijgt de werkgever zekerheid van hoogwaardige en (flexibele) vacaturevervulling. Bij uitstek is dit toepasbaar bij vacatures met aanvullende functie-eisen zoals specifieke ervaring, stabiel gedrag, toewijding, etc.

Om het beschikbare potentieel aan (jonge) senioren optimaal aan te spreken, is voorzien in een lage toetredingsdrempel zoals toegankelijke inschrijfprocedures en gesprekspartners uit dezelfde leeftijdscategorie. De inschrijving door kandidaten verloopt via internet. Bij gebleken geschiktheid zullen persoonlijke gesprekken volgen met leeftijdgenoten op het kantoor van Seniorstaff. De te bemiddelen functies bevinden zich vooral op MBO, HBO en WO niveau en zijn zowel tijdelijk als vast; part- of fulltime. Kandidaten kunnen bijvoorbeeld (tijdelijk) uitkeringsgerechtigd zijn, zich in de VUT bevinden of zichzelf als pregepensioneerd omschrijven. Ook freelancers en andere herintreders kunnen zich inschrijven.

Seniorstaff is opgericht door drie deskundigen uit het bedrijfsleven, Bart van den Hoven, Nico Rijnen en Rob Wickenhagen, met een achtergrond in o.a. human resources (uitzenden en detacheren), accountancy, bedrijfskunde en informatie technologie. Ook zíj zijn de 45 gepasseerd en kennen uit eigen ervaring de mogelijkheden van medewerkers in deze leeftijdscategorie, zowel in de rol van werkgever als van werknemer. Zij maken van leeftijd een positief punt door niet langer te focussen op de beperkingen, maar juist op de extra waarde en mogelijkheden die jarenlange ervaring met zich meebrengt.

De personeelsdiensten van Seniorstaff worden geleverd op basis van uitzenden, detacheren, freelancen en werving&selectie. Het eerste kantoor is gevestigd in Koog aan de Zaan en bestrijkt de regio Waterland, IJmond en Zaanstreek.

Geïnteresseerden kunnen Seniorstaff vinden op http://www.seniorstaff.nl of bereiken op telefoonnummer 075-6164562.

Het ambitieniveau:
Seniorstaff streeft naar het verhogen van de arbeidsparticipatie van goed opgeleide (jonge) senioren om hun waardevolle kennis en ervaring voor het bedrijfsleven te behouden. Dit wil ze bereiken door een betrouwbaar en professioneel intermediair in flexibele arbeidsvormen te zijn.

Senior Factor®:
Seniorstaff maakt van leeftijd wel degelijk een punt: een positief punt! Senioriteit brengt immers kennis, levenservaring en stabiliteit met zich mee. Eigenschappen die onze flexibel inzetbare kandidaten waardevol maken. En de Senior Factor wérkt. Dat zorgt voor rust en resultaat. De Senior Factor is ons kwaliteitslabel en verzekert onze opdrachtgevers van een onmiskenbare meerwaarde tegen gelijke kosten.

Trefwoorden: Detachering, Freelance, Hrm, Uitzending, Werving En Selectie