“ A special way to remember “

“ A special way to remember “ van Goodbyefromheaven. Nl

Door: Goodbyefromheaven. Nl  14-05-2007

Begin 2006 is het concept van Goodbye From Heaven verder uitgewerkt en auteursrechtelijk geregistreerd.
Er werd een concept website gelanceerd om te kijken of het idee aansloeg bij het publiek. En dat deed het.
Familie, vrienden en bekenden werden enthousiast en droegen met hun reacties bij aan de verdere ontwikkeling van het concept.
Zo werd Goodbye From Heaven langzamerhand een website met een product, duidelijk en toegankelijk voor iedereen.
Er werden door Harr twee partners aangetrokken, Joey Dekker (technisch brein) en Francis Roeffen (juridisch en financieel adviseur).
Door verder onderzoek werden ook de sociale, maatschappelijke en geestelijke aspecten van het concept verder uitgewerkt en werd de website offline gehaald om te verbeteren en aan te passen.
Vanaf februari 2007 is de hernieuwde website van Goodbye From Heaven te vinden op het Internet en kan iedere bezoeker een pakket aanschaffen dat aan zijn of haar specifieke wensen voldoet.
Naast de mogelijkheid om berichten, foto’s, video en muziek na de dood per email te laten versturen naar geregistreerde emailadressen kan de laatste groet ook online worden gepubliceerd.
Dit als een soort van variant op de welbekende rouwadvertenties in de dagbladen, echter met het wezenlijke verschil dat niet de nabestaanden hier de hand in hebben maar de overledene zelf.
Wie of wat er ook gebeurt of beslist, de overledene voert de eindregie en bepaalt uiteindelijk zelf hoe hij of zij afscheid neemt en op welke wijze hij of zij voortleeft in de herinnering.

Toekomst
In de loop van 2007 gaat Goodbye From Heaven ook Engels-, Duits-, Spaans- en Franstalige versies van de website ontwikkelen, zodat een groot internationaal publiek bereikt kan worden.
Het streven van Goodbye From Heaven is om op termijn wereldwijd deze dienst aan te kunnen bieden. Ook zal er continu onderzoek worden uitgevoerd naar de laatste technische ontwikkelingen, zodat de producten van Goodbye From Heaven blijven vernieuwen en aangepast zullen blijven aan de wensen van het publiek en de norm van de tijd.

Tot slot
Goodbye From Heaven BV. maakt deel uit van Stichting databeheer Goodbye From Heaven.
Deze Stichting heeft ten doel om afspraken en gesloten overeenkomsten voortkomend uit de exploitatie van de site goodbyefromheaven.nl ten behoeve van derden te beheren en te waarborgen.
De Stichting databeheer Goodbye From Heaven zal daartoe alle verdere handelingen verrichten die hiermee verband houden dan wel daartoe bevorderlijk zijn.