De Alliantie, Ymere en Kadenza gaan strategische samenwerking aan

De Alliantie, Ymere en Kadenza gaan strategische samenwerking aan van Kadenza

Door: Kadenza  23-04-2008
Trefwoorden: Ymere, Kadenza

Introductie genormeerd taxatiesysteem realiseert verregaande vernieuwing op het gebied van taxatiemanagement

Amsterdam, 23 april 2008 – de Alliantie, een van de grootste woningcorporaties van Nederland, heeft op 22 april een strategisch partnership getekend met woningcorporatie Ymere en Enterprise Intelligence specialist Kadenza. Het partnership houdt in dat de drie partijen gezamenlijk inspanningen verrichten om tot een genormeerd Taxatie Management Systeem (TMS) te komen. Voor dit TMS wordt het DREAM Real Estate Intelligence Platform van Kadenza ingezet. Met dit systeem wordt eenduidigheid in taxatiegrondslagen en -modellen mogelijk en zijn taxaties volledig transparant en vergelijkbaar. Daarnaast kunnen taxaties zelfstandig worden uitgevoerd, wat de betrokkenheid van interne medewerkers optimaliseert en slechts achteraf om toetsing en akkoordverklaring van de externe taxateur vraagt. Het systeem wordt bij beide corporaties ingezet voor de taxatie van 140.000 woningen.

Een genormeerd taxatiesysteem biedt de eigen organisatie, en de markt voor vastgoedondernemingen als geheel, voordelen in termen van efficiency en effectiviteit. De Alliantie en Ymere zien in deze samenwerking een mogelijkheid om hun visie ten aanzien van genormeerd taxeren te verwezenlijken. Het nieuwe Taxatie Management Systeem van Kadenza automatiseert het taxatieproces en de uitwisseling van informatiestromen tussen taxateurs, corporaties, vastgoedbeleggers en andere partijen. Dit biedt voordelen ten aanzien van fouten, tijd en kosten. Daarnaast biedt TMS het management van woningcorporaties en vastgoedondernemingen handvatten om meetbaar en transparant te sturen op waardeontwikkeling en een betrouwbare basis om vreemd vermogen aan te trekken, op andere dan de huidige traditionele markten. Dit laatste is van belang voor de realisatie van de financiële en maatschappelijke doelstellingen.

Ber Bosveld, lid van de Raad van Bestuur van Ymere met de portefeuille Waardesturing, Financiën en Ondersteuning: “Wij lopen graag voorop. Met de Alliantie en Kadenza hebben wij twee partners gevonden om de introductie van een nieuw taxatiesysteem voor woningcorporaties mogelijk te maken. Op dit moment besteden woningcorporaties de taxaties vrijwel geheel uit aan taxateurs en Aedex. Door DREAM TMS zullen op efficiënte wijze veel meer medewerkers betrokken worden bij het taxatieproces. Dat bevordert een cultuurverandering, waarbij medewerkers steeds bewuster worden van hun handelen in relatie tot de waarde van het bezit in een bepaalde regio, wijk of straat. Dat resulteert in een enorme effectiviteitslag.”

Arnold Pureveen, Financieel Directeur van de Alliantie voegt daaraan toe: “Wij willen met de ontwikkeling van dit Taxatie Management Systeem in de vastgoedbranche de toon zetten en ondernemend zijn. Met de introductie van genormeerd taxeren nemen wij samen met Ymere en Kadenza het voortouw in het bedenken en uitwerken van een oplossing die in de toekomst beschikbaar is voor meerdere woningcorporaties en vastgoedfondsen. Een betere en meer transparante sturing op waardeontwikkeling en financieel rendement schept de voorwaarde om meer te kunnen investeren in maatschappelijk rendement. Het DREAM TMS van Kadenza stelt ons in staat onze missie waar te maken.”

“De erkenning als strategisch partner van Ymere en de Alliantie is zeer belangrijk voor Kadenza”, aldus Jeroen Blankendaal, Directeur van Kadenza. “De business unit Kadenza Projecties heeft zich met haar vastgoedconsultancy en DREAM Intelligence Platform de afgelopen jaren bewezen als integrale dienstverlener in de markt voor commerciële vastgoedbeleggers. Een partnership met twee van de grootste woningcorporaties van Nederland voor de realisatie van dit innovatieve systeem vormt een bevestiging van onze toegevoegde waarde in deze sector. Dit partnership is tot stand gekomen na een intensieve en prettige voorbereiding, wat veel vertrouwen geeft in het succes van dit project en de uitbouw van het gebruikersplatform naar andere woningcorporaties en institutionele beleggers.”

----------------------------------------------------------------

Noot voor de redactie: bijgesloten een foto op hoge resolutie van de ondertekening van het samenwerkingscontract met van links naar rechts: Jeroen Blankendaal, Directeur Kadenza, Steven Koelemeijer, Accountmanager Kadenza, Ber Bosveld (zittend), lid van de Raad van Bestuur van Ymere en Arnold Pureveen, Financieel Directeur van de Alliantie.

Over De Alliantie
De Alliantie is een woningcorporatie met ruim 60.000 woningen in de noordvleugel van de Randstad. Vier werkmaatschappijen zorgen voor betaalbare en goede woonruimte in vitale wijken. De Alliantie is lokaal verankerd, dat wil zeggen dat de werkmaatschappij het aanspreekpunt is voor alle plaatselijke partijen. De zeggenschap ligt laag in de organisatie. Daardoor is de Alliantie, ondanks haar omvang, flexibel en slagvaardig. De Alliantie heeft hart voor wonen. Om de klanten van nu en in de toekomst prettig en betaalbaar te laten wonen, is De Alliantie agendastellend, ondernemend en solidair. Meer informatie: www.de-alliantie.nl

Over Ymere
Ymere en Woonmaatschappij zijn sinds 1 januari 2008 gefuseerd en gaan samen verder onder de naam Ymere. Met deze fusie is de grootste woningcorporatie in Nederland gevormd. Ymere kan en wil meer doen voor mensen die wonen in het werkgebied van de noordvleugel van de Randstad.
Daarbij richt Ymere zich op samenleven, leefbaarheid, integratie, zorg, welzijn en scholing. Op die manier geeft Ymere een extra impuls aan wijken en aan de ontwikkelkansen van de mensen die er wonen. Met zeven vestigingen beheert Ymere ruim 75.000 woningen en brengt ontwikkelactiviteiten dicht bij bewoners. Meer informatie: www.ymere.nl

Over Kadenza
Kadenza is specialist op het gebied van Enterprise Intelligence. Kadenza levert oplossingen voor ondernemingen die over optimale bedrijfsinformatie willen beschikken om hun strategie, processen en resultaten te verbeteren. Kadenza ontsluit alle in de onderneming aanwezige informatie. Door de combinatie van IT-expertise en ervaring in bedrijfsvoering en -processen levert Kadenza een meetbare bijdrage aan het succes van ondernemingen. Kadenza werkt aan vele projecten bij toonaangevende ondernemingen in Nederland, verdeeld over diverse branches: finance, telecom, retail, transport, vastgoed en bestuursorganen binnen de overheid. Kadenza is gevestigd in Laren (NH) en heeft 80 ervaren consultants in dienst.

De business unit Kadenza Projecties richt zich met haar integrale oplossingen specifiek op de vastgoedsector: institutionele vastgoedbeleggers, taxateurs en woningcorporaties. Onder andere door de inzet van het Kadenza DREAM Real Estate Intelligence Platform is Kadenza Projecties in staat om opdrachtgevers snel te helpen met de realisatie van hun informatievoorziening. De vastgoed consultants van Kadenza Projecties hebben de afgelopen 8 jaar hun sporen verdiend en uiteenlopende projecten gerealiseerd bij de helft van de top 30 institutionele beleggers van Nederland. Een 5-tal van deze beleggers gebruikt dagelijks het DREAM-platform voor de interne en externe informatievoorziening. Meer informatie: www.kadenza.nl.

Meer informatie:
Marcommit PR
Yvonne Fisscher
035 582 27 30
[email protected]

 

Trefwoorden: Kadenza, Ymere