Spaar mee voor de boerenzwaluw - Ecomel helpt Vogelbescherming

Door: Ecomel  09-08-2006
Trefwoorden: Biologisch, Vogels, Zuivel

Per 25 gespaarde streepjescodes/spaarzegels van literflessen en pakken, maken Zuiver Zuivel en De groene koe € 2,50 over naar Vogelbescherming Nederland. Daarmee voert de natuurbeschermingsorganisatie projecten uit voor de boerenzwaluw. In Afrika langs de trekroute en in Nederland bijvoorbeeld bij veehouders.

In de herfst maakt de boerenzwaluw zich klaar voor de lange reis naar Afrika om te overwinteren. Begin april komen de vogels terug op zoek naar geschikte nestplaatsen op en in de buurt van boerderijen. De boerenzwaluw heeft het moeilijk. Er zijn steeds minder plekken om ongestoord te kunnen broeden. De afgelopen decennia zijn hun aantallen met 50-75% afgenomen. Daarom staat de boerenzwaluw op de Rode Lijst van bedreigde vogels. Samen met Vogelbescherming Nederland werken veehouders van de biologische zuivelmerken Zuiver Zuivel en De groene koe al aan betere nestmogelijkheden. Zo zijn afgelopen voorjaar bij een tiental veehouders maatregelen genomen om het de boerenzwaluw makkelijker te maken om een nest te kunnen bouwen.

Zuiver Zuivel wordt verkocht in de natuurvoedingsspeciaalzaak. Voor de dichtstbijzijnde winkel kunt u kijken op www.biologica.nl, onder het kopje EKO gids. De groene koe wordt verkocht in de supermarkt, onder andere bij Super de Boer, C1000, Digros, Bas vd Heijden, Edah, Konmar en Spar.
Als dank voor het meesparen krijgen consumenten een fraaie set boerenzwaluw-ansichtkaarten cadeau.
Kijk ook op www.zuiverzuivel.nl - www.degroenekoe.nl - www.vogelbescherming.nl

Voor de pers (niet voor publicatie):

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:
Vogelbescherming Nederland, Hans Peeters tel. 030 693 77 65 of 06 53 71 96 14 of
Ecomel, Edwin Crombags tel. 072 5057033 of 06 28 53 45 76
Beeldmateriaal is op verzoek beschikbaar

Trefwoorden: Biologisch, Boerenzwaluw, Spaaractie, Vogelbescherming, Vogels, Zuivel