Menzis verleent HIN predikaat "Topzorg" (1-10-2008)

Menzis verleent HIN predikaat "Topzorg"  (1-10-2008) van Stichting Heelkunde Instituut Nederland

Door: Stichting Heelkunde Instituut Nederland  28-03-2012
Trefwoorden: Liesbreuk, Vakkundige Behandeling, Poliklinische Zorg

Het TopZorg predikaat is verleend aan ziekenhuizen en Instellingen voor Medisch Specialistische Zorg (zoals het HIN) die aan zowel medische, als aan organisatorische en communicatieve eisen voldoen. De ervaren kwaliteit van een behandeling wordt mede bepaald door de wachttijden. Die vormden daarom een belangrijk criterium. Patiënten die naar een TopZorg-aanbieder worden verwezen mogen verder onder meer rekenen op:
· keuze uit meerdere behandelings- en anesthesietechnieken
· goede patiëntvoorlichting en goede berichtgeving aan de huisarts
· bijzondere aandacht en voorzieningen voor kinderen
· inplanning van eerste polibezoek op korte termijn
· daadwerkelijke behandeling of operatie op de afgesproken datum.

Menzis meet de tevredenheid van klanten over het resultaat van de behandeling en de service en dienstverlening van de zorgaanbieders. Zo kan Menzis de beschikbaarheid van kwalitatief goede en betaalbare zorg garanderen en behandelingen inkopen op basis van kwaliteit en resultaat. Het Heelkunde Instituut spant zich al jaren in om klantgerichte zorg zonder wachttijd te leveren en is bijzonder verheugd met deze erkenning als TopZorg-aanbieder voor de behandeling van breuken en spataderen. Naast de genoemde diagnoses voert het HIN op alle locaties poliklinische verrichtingen uit en behandelt in Groesbeek bij Nijmegen galblaas patienten in Shortstay.

Het Heelkunde Instituut Nederland (HIN) is een Instituut voor Medisch Specialistische Zorg.

De basis van het HIN is het leveren van electieve zorg in een focus setting met aandacht voor kwaliteit en service:
· Het HIN heeft vier locaties in Nederland waar de behandelingen plaats vinden:
1. Ziekenhuis Dekkerswald in Groesbeek;
2. Dagbehandelcentrum in Heerenveen;
3. Dagbehandelcentrum in Vlaardingen;
4. Gezondheidscentrum Calandria in Den Haag;
· Het HIN is wetenschappelijk verbonden aan het Erasmus MC;
· In een aantal ziekenhuizen begeleidt het HIN de implementatie van ZBC’s en het behandelen in een focus setting;

Het HIN heeft laten zien dat de behandeling van 1 diagnose in serie door een vast team veel betere resultaten oplevert (focus factory), het focus en het centrum effect:
· De patiënt revalideert veel sneller door een op maat gesneden begeleiding;
· Complicaties en recidief percentages liggen ver onder het landelijke gemiddelde;
· De patiënt gaat veel sneller aan het werk;
· De patiënt heeft een gemiddelde waardering van 8.5.

De focus productie van het HIN omvat:
· Huid en subcutis: De behandeling/operatie van allerlei huid- en nagelafwijkingen, sterilisaties, carpaal tunnel syndroom, etc;
· Lies en navelbreuken: De behandelmethode is open of een kijkoperatie (endoscopisch);
· Galblazen: De behandelmethode is primair een kijkoperatie (endoscopisch);
· Spataderen: Alle mogelijke behandelingen, van sclerotherapie tot (endovasculaire laser) stripping, worden aangeboden.

Trefwoorden: Buikwandbreuken, Galblaasverwijdering, Liesbreuk, Poliklinische Zorg, Vakkundige Behandeling,

Contact Stichting Heelkunde Instituut Nederland

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share

Ander nieuws en updates van Stichting Heelkunde Instituut Nederland

28-03-2012

Zilveren Kruis Achmea: HIN heeft voorkeur (15-2-2010)

Bent u verzekerd bij Zilveren Kruis Achmea? Dan betaalt u geen verplicht eigen risico meer (van € 165,-) wanneer u


28-03-2012

Dr. Van Erp naar Heelkunde Instituut (6-12-2008)

De bekende chirurg dr. Willem van Erp komt per 1 januari 2009 het medisch team van het Heelkunde Instituut Nederland


Heelkunde Instituut: een topper volgens de Consumentenbond! van Stichting Heelkunde Instituut Nederland thumbnail
23-06-2011

Heelkunde Instituut: een topper volgens de Consumentenbond!

In een test over liesbreukoperaties door de Consumentenbond wordt het Heelkunde Instituut Nederland samen met nog vier andere ziekenhuizen tot de top gerekend