Verhelp obstipatie nu bij uw kind

Door: 2PreVenT2  18-07-2011
Trefwoorden: Online Bestellen, Natuurlijke Producten, Gezondheidsproducten

 

Bij enkele tienduizenden kinderen is de ontlasting regelmatig hard en pijnlijk. In dat geval is meestal sprake van obstipatie. Naast het `fysieke` ongemak van obstipatie voor uw kind kan zich soms een zwaarder ongemak voordoen wat meer psychisch van aard is. Dit psychische ongemak, soms voortkomend uit schaamte en een opbouwend negatief zelfbeeld, kan bij sommige kinderen leiden tot meer depressiviteit en zelfs tot het niet meer naar school willen gaan. Een extra reden om obstipatie te voorkomen en te verhelpen.

Indien ouders de huisarts raadplegen, schrijft die vaak een laxerend middel voor. Dit is soms een `dooddoener` en is meestal een tijdelijke oplossing, omdat in vele gevallen sprake is van een structureel probleem. Er bestaat een behandeling waarbij veel kinderen baat bij kunnen hebben. Dat is aangetoond met een onderzoek dat is uitgevoerd door het Academisch Medisch Centrum te Amsterdam (AMC) en gepubliceerd in het prestigieuze  tijdschrift Nutrition Journal. We geven hier een korte samenvatting daarvan en leggen uit hoe dit mede kan bijdragen aan het voorkomen en verhelpen van obstipatie bij kinderen.

Obstipatie bij kinderen

Er is sprake van obstipatie indien de ontlasting minder dan 3 keren per week komt gedurende 14 dagen. Indien dat 3 weken of langer duurt, dan is er sprake van chronische obstipatie. In Nederland lijden tussen de 20.000 en 50.000 kinderen aan chronische obstipatie. Er lijden waarschijnlijk nog meer kinderen aan obstipatie. Feitelijk heeft bijna iedereen weleens last gehad van obstipatie en is het voor de meeste herkenbaar wat uw kind heeft te doorstaan in geval van obstipatie. Overigens is de medische term van obstipatie constipatie; gemakshalve wordt hier de term `obstipatie` gebruikt. De belangrijkste oorzaken van (chronische) obstipatie zijn; te weinig bewegen, te weinig water drinken, te weinig voedingsvezels nuttigen (deze komen vooral voor in (rauwe) groenten, (vers) fruit en in volkoren producten, zie adviezen van het VoedingsCentrum) en een beperkte darmflora (te weinig verschillende bacteriën, de beestjes die voor ons het werk doen in onze darmen en een te geringe hoeveelheid darmflora). Obstipatie steekt zich vooral de kop op zodra sprake is van veranderende omstandigheden of van stress (bijvoorbeeld aan het einde van het schoolseizoen). Dan kunt u alert wezen en preventief handelen.

Klachten bij obstipatie

Naast dat de ontlasting hard en pijnlijk kan zijn, kunnen kinderen bang worden om naar het toilet te gaan en kunnen ze hierdoor in een neerwaartse cirkel terecht komen: De darminhoud droogt nog verder uit en de ontlasting wordt nog harder, moeilijker, pijnlijker en keuteliger. Dat kan zelfs tot poepvegen leiden, dat wil zeggen dat de dunne darminhoud zich een weg baant langs de harde prop, waardoor het kind als het ware een vorm van incontinentie verkrijgt (lijkt op diarree en is niet op te houden) en kunnen er soms aambeien ontstaan. Daarnaast gaat het een en ander vaak gepaard met buikpijn. Deze lichamelijke klachten kunnen leiden tot isolement en kunnen uitmonden in depressiviteit. Uit schaamte en door mogelijke pesterijen willen sommige kinderen zelfs niet meer naar school.

In sommige, vaak hardnekkige gevallen van obstipatie, gaan ouders met hun kind naar de huisarts. In 90% van de gevallen kan de huisarts helaas niet echt de oorzaak direct aantonen en schrijft  in vele gevallen vervolgens laxerende middelen voor. In 60% van de gevallen blijkt dat tijdelijk te helpen, maar vaak komt obstipatie weer terug `Uw kind moet er maar mee leren leven` is een veel gehoorde uitspraak, maar dat hoeft dus niet, mits u kiest voor een structurele oplossing!

Verhelp obstipatie nu bij uw kind

Door het wegnemen van de belangrijkste oorzaken van obstipatie, draagt dat mede bij aan het voorkomen en verhelpen van obstipatie, deze zijn:

1)      Voldoende bewegen

        Voor iedereen is bewegen belangrijk en vooral voor kinderen. Het is van belang dat kinderen minstens een half uur en bij voorkeur een uur per dag bewegen;

2)      Voldoende water inname

        Kinderen krijgen vaak te weinig vocht binnen. Van belang is dat kinderen meer vocht drinken (wellicht kennen de ouders trucjes om het kind meer te laten drinken). Voldoende water drinken is een voorwaarde;

3)      Voldoende voedingsvezels nuttigen

        Daarnaast is gebleken dat kinderen ongeveer 50% te weinig voedingsvezels binnenkrijgen. Voedingsvezels zorgen voor een goede darmwerking en houden het vocht als een spons vast. Ook kinderen dienen voldoende groente, fruit en volkoren producten te eten (zie ook de adviezen van de Gezondheidsraad in deze). Echter, dat lukt in de meeste gevallen onvoldoende, omdat ze soms dit soort producten minder lekker vinden. Dan is het raadzaam om extra voedingsvezels te nuttigen;

4)      Gebruik van de juiste probiotica

        Bij de meeste kinderen is de darmflora beperkt; te weinig hoeveelheid darmflora en te weinig soorten gezonde darmbacteriën. Een gezonde darmflora zorgt voor een meer consistente darminhoud en betere ontlasting. Voldoende yoghurt eten (zo`n 250 ml per dag) kan daaraan bijdragen. Mocht dat niet lukken dan werken wellicht probiotica goed. Met de capsules van 2PreVenT2 zijn deze eenvoudig in te nemen en staan deze borg voor een optimale werking.

De gunstige werking van probiotica

Uit een onderzoek met probiotica bij kinderen (4 – 16 jaar) die obstipatie hadden en uitgevoerd bij het AMC is gebleken dat in een periode van 4 weken behandeling het volgende resultaat wordt bereikt:

1.       Het aantal keren ontlasting per week is gestegen van gemiddeld 1 keer per week naar 4 keer per week gestegen (zie figuur 1);

2.       Het aantal keren poepvegen nam af van 4 naar 0,3;

3.       De buikpijn nam af van 45% naar 20%;

4.       De hardheid van de ontlasting nam iets af.

De hardheid had verder kunnen afnemen indien wellicht meer voedingsvezels zouden zijn genuttigd. Bepaalde voedingsvezels zorgen voor een betere darmperistaltiek (de pompende en knedende werking van de darmen) en weer andere zijn een goede voedingsbodem voor de darmbacteriën, dus meer gezonde beestjes.


Figuur 1:    De toename van het aantal ontlastingen per week bij kinderen (4 – 16 jaar) met obstipatie als gevolg van het innemen van specifieke probiotica(bron AMC, re-lay-out 2PreVenT2).

2PreVenT2 heeft capsules online beschikbaar die mede bijdragen aan het voorkomen en verhelpen van obstipatie nu bij kinderen. Deze Obsti-Synfa capsules van 2PreVenT2  zijn klein, opdat ze gemakkelijk zijn in te nemen. Belangrijk is dat de capsules van 2PreVenT2 voorkomen dat de probiotica door de maagsappen worden gedood.  Tevens bevatten ze speciale prebiotische voedingsvezels voor een gunstige darmwerking en probiotica waarmee het onderzoek op het AMC is uitgevoerd. Verhelp obstipatie nu bij uw kind en ga naar .  De Obsti-Synfa bevatten synbiotica die zowel prebiotische voedingsvezels leveren als mede gunstige probiotica. Let op: synbiotica zijn geen vervangers van juist bewegen, voldoende water drinken en gezonde voeding.  Het zijn hulpmiddelen die mede bijdragen aan het reduceren van obstipatie. Dan wordt het poepen zonder drukken!

ir. M.J. Vervoort. Voedingsfysioloog en nutritionist


The role of a probiotics mixture in the treatment of childhood constipation: a pilot study

Noor-L-Houda Bekkali, Marloes EJ Bongers, Maartje M Van den Berg, Olivia Liem and Marc A Benninga, Department of Paediatric Gastroenterology and Nutrition, Academic Medical Centre, Amsterdam, The Netherlands,  Nutrition Journal 2007, 6:17 

Trefwoorden: Gezondheidsproducten, Natuurlijke Producten, Online Bestellen

Ander nieuws en updates van 2PreVenT2

Behandeling van uw Obstipatieklacht via @consult van 2PreVenT2 thumbnail
20-02-2012

Behandeling van uw Obstipatieklacht via @consult

   Raadpleeg @consult voor uw Obstipatieklacht op  


Obstipatie? Lactulose of prebiotische voedingsvezels? van 2PreVenT2 thumbnail
23-01-2012

Obstipatie? Lactulose of prebiotische voedingsvezels?

Prebiotische voedingsvezels verhelpen Obstipatie op een natuurlijke en duurzame wijze beter dan het chemische product Lactulose.


Afslanken met voedingsvezels en verhelpt obstipatie nu van 2PreVenT2 thumbnail
01-01-2012

Afslanken met voedingsvezels en verhelpt obstipatie nu

   Voedingsvezels bevatten weinig calorieën, dragen daardoor bij aan afslanken en aan het verhelpen van obstipatie


Volkorenproducten verhelpen mede obstipatie van 2PreVenT2 thumbnail
16-12-2011

Volkorenproducten verhelpen mede obstipatie

Volkorenproducten zijn rijk aan niet-fermenteerbare voedingsvezels. Die zorgen voor een goede doorstroming van de darminhoud en verkleinen de kans op obstipatie. Een goed alternatief zijn de Obsti-Producten van 2PreVenT2.


09-12-2011

Wat is uw risicoprofiel bij Obstipatie?

   Door het beantwoorden van 10 vragen verkrijgt u een indicatief risicoprofiel met betrekking tot obstipatie. Verhelp het tijdig.


02-12-2011

Zwangerschap en opkomende Obstipatie

Obstipatie is lastig, zeker tijdens de zwangerschap. Voorkom en verhelp het tijdig met voeding die rijk is aan voedingsvezels of met Obsti-Pre van 2PreVenT2.


10-10-2011

Plussen en minnen van druiven voor een goede darmwerking

  Een goede darmwerking stoelt op goede voedingsvezels. Deze worden geleverd door Nutra-Pre. U bestelt ze eenvoudig en snel online, zie


07-10-2011

Plussen en minnen van druiven voor een goede darmwerking

Een goede darmwerking stoelt op goede voedingsvezels. Deze worden geleverd door Nutra-Pre. U bestelt ze eenvoudig en snel online, zie


05-10-2011

Niet-fermenteerbare voedingsvezels tegen obstipatie

  Niet-fermenteerbare voedingsvezels prikkelen de darmwand en verhelpen mede obstipatie. Bestel nu snel de capsules van 2PreVenT2 op http://www.obstipatie.nu


05-10-2011

Eet meer vezels en leef langer!

  Door meer voedingsvezels te nuttigen wordt een betere darmwerking verkregen en stijgt de kans op een langer leven: Nutra-Producten http://www.darmwerking.nl


05-10-2011

Fermenteerbare voedingsvezels of diarree?

  Fermenteerbare voedingsvezels verhelpen diarree. De capsules van Diar-Pre zijn rijk aan fermenteerbare voedingsvezels; verhelp diarree en zie www.diarree.nu


31-08-2011

Afname voedingswaarde en darmwerking

  De voedingswaarde van groente en fruit neemt af. Vul deze aan en bestel de Nutra-Producten capsules van 2PreVenT2 snel online voor een betere darmwerking


22-08-2011

Reizigersdiarree of chronische diarree?

  Reizigersdiarree kan ontstaan door voedselvergiftiging of een verzwakte darmflora Versterk deze preventief door capsules Diar-Syn te bestellen op www.diarree.nu


16-08-2011

Calcium en obstipatie

In vele gevallen dient het tekort aan de calcium inname te worden aangevuld met voedingssupplementen. Calciumcarbonaat verhoogt de kans op obstipatie. Calciumfosfaat en calciumcitraat doen dat in veel mindere maten. Bestel de juiste producten bij en bij www. 2PreVenT2.nl


05-08-2011

Voedingsvezels of diarree?

Een te snelle darmpassagesnelheid kan leiden tot diarree. Voedingsvezels geven structuur en vertragen de darmpassagesnelheid wat de kans op diarree verkleind.