Masterclass Integraal Verzuimmanagement

Door: Falke & Verbaan  06-06-2011
Trefwoorden: Trainingen, Opleidingen, Ziekteverzuim

 Na afloop bent u in staat om: actief in te spelen op de veranderingen in de markt volgens de laatste ontwikkelingen op het gebied van arbo, verzuim- en reïntegratiemanagement; zich op te stellen als verzuimadviseur van de organisatie; een gestructureerde verzuimanalyse uit te voeren op organisatieniveau; een projectmatige aanpak gericht op structurele beperking van verzuimproblematiek te formuleren en uit te voeren; door middel van het creëren van draagvlak het management en leidinggevenden te activeren tot het aanpakken van de verzuimproblematiek op organisatieniveau; effectief samen te werken met enerzijds externe dienstverleners zoals bedrijfsartsen, reïntegratiebedrijven en arbodiensten en anderzijds leidinggevenden en adviseurs; leidinggevenden te ondersteunen bij de uitvoering van de verzuimbegeleiding.

Trefwoorden: Bedrijfsarts, HR - Beleid, Opleidingen, Trainingen, Ziekteverzuim,

Andere producten en diensten van Falke & Verbaan

30-09-2010

GRATIS Mini-conferentie: Eerste Hulp Bij Verzuim!

GRATIS Mini-conferentie: Eerste Hulp Bij Verzuim! Aanpak van verzuim op organisatie- en afdelingsniveau Bent u nieuwsgierig naar de verzuimaanpak van


30-09-2010

6-Daagse Masterclass Veiligheid door gedragsbeinvloeding

visie op veiligheid, rollen adviseur, wat is veilig gedrag, ongevallen, veiligheid en ploegendiensten, communicatieregels, gedragsafspraken op organisatieniveau, structurele beleidsanalyse, cijferanalyse en kapitalisatie van veiligheid en verzuim, van adviesvaardigheden tot consensus, de adviseur als coach voor de leidinggevende


29-04-2010

Conclusie Lagerhuisdebat: Gemiste kansen voor bedrijfsgezondheidszorg?

   Het Lagerhuisdebat over de toekomst van de bedrijfsarts, georganiseerd door Falke & Verbaan te Nyenrode Business Universiteit op 27


08-04-2010

Lagerhuisdebat: De toekomst van de bedrijfsarts: specialiseren of adviseren. Reeds geweest!

De rol van de bedrijfsarts – en de financiering daarvan– levert veel gespreksstof op. Bezoek het Lagerhuisdebat ‘de toekomst van de bedrijfsarts; specialiseren of adviseren’. Voor- en tegenstanders en belangstellenden worden uitgenodigd om dit debat bij te wonen.