Bava Stork: voorstel Centaurus en Paulson besproken

Door: Stork  13-10-2006
Trefwoorden: Aandelen

Op de vandaag gehouden Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders is het door aandeelhouders Centaurus en Paulson ingediende voorstel besproken.

Het voorstel is, zoals verzocht door Centaurus en Paulson, ter stemming gebracht en 86,5% van het op de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders aanwezige aandelenkapitaal heeft voor gestemd. Dit percentage vertegenwoordigt 42,8% van het totale uitstaande aandelenkapitaal. De uitkomst van deze stemming is niet bindend.

Tijdens zijn toespraak tot de vergadering onderstreepte Sjoerd Vollebregt, CEO van Stork N.V., het totale aandeelhoudersrendement van 950% dat in de afgelopen 4 jaar is behaald door het toepassen van een rationeel en consistent beleid. Ook ging de heer Vollebregt in op de visie van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen op de strategie en het potentieel van de industriële groep Stork die in de huidige fase voorziet in het uitbouwen van de divisies Technical Services, Aerospace en Food Systems. Iedere divisie heeft sterke marktposities en ruimschoots mogelijkheden in de aantrekkelijke markten waarin zij opereren. Dit stelt iedere divisie in staat om te groeien zowel autonoom als door acquisities. Het potentieel van deze divisies is vastgesteld op basis van de diepgaande kennis die Stork heeft van de markten waarin zij actief is.

De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen van Stork zullen alle onderwerpen en standpunten die vandaag naar voren zijn gekomen zorgvuldig overwegen. De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen zullen de aandeelhouders zo spoedig mogelijk over hun bevindingen informeren.

Trefwoorden: Aandelen

Contact Stork

Website - Geen ingevoerd

E-mail - Geen ingevoerd

Deze pagina afdrukken

Share