Raad van Commissarissen Stork voornemens Carel van den Driest voor te dragen als commissaris

Door: Stork  16-01-2006
Trefwoorden: Industrie, Personalia

De Raad van Commissarissen van Stork N.V. heeft het voornemen tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 10 maart 2006 de heer Carel van den Driest (1947) voor te dragen als commissaris. Tot 1 januari 2006 was de heer Van den Driest voorzitter van de Raad van Bestuur van Koninklijke Vopak N.V.
De heer Van den Driest is na zijn studie bedrijfseconomie in 1971 in dienst getreden bij de Koninklijke Shell Groep. In 1974 stapte hij over naar Koninklijke van Ommeren N.V., waar hij van 1991 tot 1999 voorzitter van de Raad van Bestuur was. In 2000 werd hij benoemd tot directievoorzitter van Europe Combined Terminals B.V. en medio 2002 trad hij in dienst als voorzitter van de Raad van Bestuur van Koninklijke Vopak N.V. 
Zoals reeds aangekondigd bij de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in maart 2005 zal de huidige President-Commissaris, de heer Simon De Bree (1937) met ingang van 10 maart 2006 aftreden. De heer De Bree is lid van de Raad van Commissarissen vanaf 1990 en President-Commissaris vanaf 2001. De heer Jan Kalff (1937) zal de heer De Bree als President-Commissaris opvolgen. De heer Aad van der Velden (1940) zal per dezelfde datum de functie van vice-voorzitter van de heer Kalff overnemen.
Het Curriculum Vitae van de heer Van den Driest ligt ter inzage ten kantore van
Stork N.V. en is tevens beschikbaar via de website http://www.stork.com .

Trefwoorden: Industrie, Personalia

Contact Stork

Website - Geen ingevoerd

E-mail - Geen ingevoerd

Deze pagina afdrukken

Share