Stork Aerospace Industries concretiseert maatregelen om vertragingen op te vangen

Door: Stork  18-09-2006
Trefwoorden: Hrm

Stork Fokker AESP en Stork SP Aerospace, werkmaatschappijen van Stork Aerospace Industries, nemen zoals reeds eerder aangekondigd, maatregelen om de concurrentiekracht en winstgevendheid te verbeteren en de vertragingen in enkele belangrijke nieuwbouwprogramma's op te vangen.
De werkmaatschappij migreert van portfolio-opbouw naar de productiefase van vliegtuigprogramma's, waarbij het noodzakelijk is dat productiviteit en marges verder verbeteren. Daarnaast hebben eerder aangekondigde vertragingen in de productieschema's van belangrijke vliegtuigprogramma's zoals de A380 en NH90 geleid tot het nemen van deze maatregelen.
Als gevolg van de maatregelen zullen bij Stork Fokker AESP op de locaties Hoogeveen en Papendrecht in totaal 185 arbeidsplaatsen verdwijnen. Daarenboven zullen in de werkmaatschappij Stork SP Aerospace in Geldrop circa 30 arbeidsplaatsen komen te vervallen. Sinds het begin van 2006 zijn in beide werkmaatschappijen reeds zo'n 110 tijdelijke arbeidsplaatsen afgebouwd. In het vierde kwartaal zal een reorganisatielast worden genomen van naar schatting in totaal € 10 mln. Verder zijn initiatieven gestart om bedrijfsprocessen te optimaliseren. De verwachte totale besparingen uit deze initiatieven en de reductie van arbeidsplaatsen zullen zo'n € 25 mln bedragen en moeten tegen eind 2008 gerealiseerd zijn. Een deel van deze besparingen zal zich rechtstreeks doorvertalen naar het resultaat. Over deze geplande personeelsreductie zijn de Vakverenigingen ingelicht en is advies aangevraagd bij de Ondernemingsraad.

Achtergrond
Stork Aerospace Industries heeft in de afgelopen tien jaar een sterk portfolio van klanten en programma's opgebouwd met een goede balans tussen civiele en defensie-activiteiten. Dit verschaft een sterke basis voor groei en waardecreatie in de toekomst. Het accent lag op het verwerven van nieuwbouwprogramma's en het verkrijgen van een goede marktpositie.

De markt voor de vliegtuigindustrie ontwikkelt zich over de lange termijn positief. Verschillende vliegtuigbouwers hebben initiatieven genomen die gaan leiden tot nieuwe programma's. Er is echter ook sprake van vertragingen in de programma's Airbus A380 en de NH90-helicopter.

De markt vraagt een steeds efficiëntere productie. Om concurrerend te blijven wordt daarom permanent gekeken naar kosten, kwaliteit en leversnelheid. Dit moet de groei van de onderneming verder faciliteren en ervoor zorgen dat Stork Fokker AESP en Stork SP Aerospace, naast een hogere winstgevendheid, de komende jaren ook nieuwe programma's kunnen verwerven met een goed rendement.


Personele maatregelen
De reductie van arbeidsplaatsen zal voornamelijk plaatsvinden bij de ondersteunende functies en dus beperkt zijn bij de directe productiemedewerkers. Doordat de organisatie vereenvoudigd wordt zal ook het aantal managementlagen verminderen. Met betrekking tot deze voorgenomen personeelsreductie zijn de Vakverenigingen ingelicht en is advies aangevraagd bij de Ondernemingsraad.

Trefwoorden: Hrm

Contact Stork

Website - Geen ingevoerd

E-mail - Geen ingevoerd

Deze pagina afdrukken

Share