Stork blijft beursgenoteerd

Door: Stork  04-07-2006
Trefwoorden: Beleggen, Finance

  • Grondig en zorgvuldig PtP-onderzoek leidt tot duidelijke conclusie: Stork behoudt haar beursnotering
  • Geen match mogelijk tussen profiel Stork en rendementsvoorwaarden geïnteresseerde partijen
  • Alle focus en energie weer gericht op realiseren verdere waardecreatie

Stork maakt vandaag bekend dat het haar onderzoek naar een mogelijke Public-to-Private (PtP) transactie heeft afgerond. Het onderzoek wijst uit dat een PtP- transactie waarin de waarde en kracht van Stork redelijk en evenwichtig tot uiting komen en een redelijke kans op een succesvolle uitvoering heeft, niet haalbaar is. Het is duidelijk geworden dat de korte en lange termijn risico/rendement verhoudingen en het cash flow profiel van de verschillende bedrijfsonderdelen zich niet verhielden tot de rendementsvoorwaarden van partijen die doorgaans geïnteresseerd zijn in dit soort transacties. Als gevolg van de bevindingen van dit onderzoek zal Stork aan de beurs genoteerd blijven.

CEO Sjoerd Vollebregt: "De conclusie van het onderzoek is duidelijk: verdere aandeelhouderswaarde kan nu het best worden gemaximaliseerd als beursgenoteerde onderneming. Er was op dit moment simpelweg geen match mogelijk tussen ons profiel en de rendementsvoorwaarden van de geïnteresseerde partijen. Het PtP-onderzoek was een intensieve periode voor Stork, aangezien dit een aanzienlijke hoeveelheid managementtijd en middelen in beslag heeft genomen. Nu de resultaten van het PtP-onderzoek bekend zijn, zullen we al onze tijd en inspanningen weer opnieuw gaan richten op het verder creëren van waarde voor de aandeelhouders door de bedrijfsonderdelen in onze huidige portfolio op te bouwen en verder te laten groeien."

Sinds de aankondiging op 14 februari 2006 heeft Stork een grondig en uitgebreid onderzoek ingesteld naar de mogelijkheden van een PtP-transactie. Via haar financiële adviseur ABN AMRO heeft Stork contact opgenomen met een brede groep potentieel geïnteresseerde partijen. Het onderzoek wees uit dat een PtP-transactie waarin de waarde en kracht van Stork redelijk en evenwichtig tot uiting komen en een redelijke kans op een succesvolle uitvoering heeft, niet haalbaar is. Het is duidelijk geworden dat de korte en lange termijn risico/rendement verhoudingen en het cash flow profiel van de verschillende bedrijfsonderdelen zich niet verhielden tot de rendementsvoorwaarden van partijen die doorgaans geïnteresseerd zijn in dit soort transacties.

De totale kosten gemoeid met dit onderzoek zullen naar verwachting tussen de €15 en €20 mln bedragen.

Stork heeft de laatste jaren aanzienlijke rendementen voor haar aandeelhouders gerealiseerd en zal als beursgenoteerde onderneming doorgaan met het maximaliseren van de waarde voor haar aandeelhouders en alle andere stakeholders. Aerospace, Food Systems en Technical Services beschikken nu over het sterkste groeipotentieel, zowel door middel van autonome groei als gerichte acquisities, waardoor verbetering van hun posities en prestaties mogelijk is. Op 1 februari dit jaar werd de verkoop van WorkSphere en Prints aangekondigd als onderdeel van de lange termijn strategie van het bedrijf.

Kapitaalsreductie en aandeleninkoop
In februari 2006 heeft Stork aangekondigd in totaal €300 - €350 mln aan de aandeelhouders te retourneren. In mei 2006 is reeds zo'n €128 mln geretourneerd middels een kapitaalsreductie. De geplande inkoop van aandelen (€75 mln in 2006) zal na de publicatie van de halfjaarcijfers op 26 juli worden hervat. Daarenboven zijn wij van plan, wanneer de verkoop van Prints succesvol is afgerond, het nu voorziene totaalbedrag (€220 mln ) te versnellen en te vergroten, tenzij deze middelen voor andere doeleinden kunnen worden aangewend. Dit zal de efficiency van de kapitaalstructuur van de onderneming verder vergroten.

Verklaring als bijlage
Een uitgebreide (Engelstalige) toelichting op het PtP-onderzoek is opgenomen als bijlage van dit persbericht en vormt hiervan een integraal onderdeel.

Nadere toelichting
07.30 uur: Conference call analisten / inbelnummer : 020 - 531 58 53
09.30 uur: Persconferentie & webcast (Nederlandstalig) / Werkspoormuseum,
Oostenburgergracht 77, 1018 NC Amsterdam
11.00 uur: Analistenbijeenkomst & webcast (Engelstalig) / Werkspoormuseum,
Oostenburgergracht 77, 1018 NC Amsterdam

Trefwoorden: Beleggen, Finance

Contact Stork

Website - Geen ingevoerd

E-mail - Geen ingevoerd

Deze pagina afdrukken

Share