Barococo Surreëel

Barococo Surreëel van Stichting Fantastische Vertellingen Voor Science Fiction Fantasy En Horror

Door: Stichting Fantastische Vertellingen Voor Science Fiction Fantasy En Horror  23-04-2007

De Stichting Fantastische Vertellingen bracht in haar roemruchte Rare Boekjes-reeks het tweeëntwintigste deeltje uit: de poëziebundel met de titel Barococo Surreëel is samengesteld door Jeroen Kuypers en rijk geïllustreerd door Bauke Muntz, Reinold Widemann en Manon Bruininga.
De bundel bevat een dwarsdoorsnede van het beste werk van Julien C. Raasveld en Frank Antonie van Alphen en voorts bijdragen van Marck Ouwerling, Jeroen Kuypers, A. Lagendijk, Pieter Spronck, Carlos Moens, Lucas Vastenhout, Remco Meisner, Ariane Smit en Jaap Verduijn. Al met al een prachtige staalkaart van deze unieke poëzievorm in de lage landen.

Het eerste deel heeft dezelfde titel als de bundel: Barococo Surreëel. Dit deel bevat het materiaal van Julien C. Raasveld en is daarmee absoluut barok van karakter en het bevat zeer persoonlijke bespiegelingen op bijvoorbeeld Salvador Dali en de atoombom, om maar twee inspiratiebronnen te noemen.

Het tweede deel heeft als titel Een hobbelpaard met kale kruin. Dit deel bevat een bloemlezing met materiaal van Frank Antonie van Alphen. Hij borduurt voort op zijn achtergrond als schipperskind. De illustraties van Manon Bruininga vormen daarbij een belangwekkende verrijking. Voorts bevat dit tweede deel een dwarsdoorsnede van de bovengenoemde schrijvers, kenmerkend voor het Meyvisme en in de bijbehorende dromerige, hier en daar enigszins schalkse stijl.

De meeste auteurs en illustrators publiceerden pennevruchten bij diverse kleinere periodieken. Julien C. Raasveld bracht het nodige uit, waaronder veel korte verhalen, poëzie en voorts allerlei materiaal-dat-niet-genoemd-mag-worden. Frank Antonie van Alphen verkreeg enige bekendheid met stripverhalen en met een CD waarop muzikaal omlijste poëzie ons een inkijkje in zijn jeugd verschaft. Van Jaap Verduijn verschenen meerdere boeken. Enige weken geleden kwam bij de Stichting Fantastische Vertellingen zijn boek Davidsohn's Reizen uit.

De Stichting Fantastische Vertellingen stelt zich ten doel de publicatiemogelijkheden van oorspronkelijke Nederlandstalige schrijvers en kunstenaars te verbeteren. Via haar Rare Boekjes-reeks en allerlei andere uitingsvormen geeft zij daaraan gestalte.


Contact Stichting Fantastische Vertellingen Voor Science Fiction Fantasy En Horror

Website - Geen ingevoerd

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share