Administratieve en fiscale dienstverlening

Door: JBS Administratie & Advies  02-05-2012
Trefwoorden: Boekhouding, Accountants, Administratie

Onze diensten kunnen in de volgende hoofdgroepen worden verdeeld:  

Financiële administratie

Wij kunnen uw totale administratie verzorgen. De geautomatiseerde verwerking doen wij zelf met Afas of Snelstart, beide een zeer goed en modern financieel administratieverwerkingsprogramma, indien u de administratie zelf vastlegt kunnen we u vanuit onze ervaring met nagenoeg alle pakketen ondersteuning en advies bieden. Samen met u bepalen wij hoe de administratie moet worden opgezet. Samen met u bepalen wij hoe die moet worden verwerkt en beheerd. Wij kunnen allerlei denkbare en gewenste rapportages verzorgen die u nodig hebt om uw bedrijf optimaal aan te sturen. En waar moet u zoal aan denken?
Wij kunnen voor u:
de administratie opzetten;
de administratie invoeren;
de jaarrekening samenstellen;
de omzetbelastingaangifte verzorgen;
de vennootschapsbelastingaangifte verzorgen;
de debiteuren en crediteuren administratie verzorgen;
het periodiek controleren van u administratie, als u deze zelf vastlegt;
eventueel tussentijdse rapportages verzorgen (voor investeringen, de bank etc.);
cijfers van het verslagjaar herleiden naar toekomstig beleid.

Wilt u meer weten of een afspraak maken? Dat kan. Neem gerust vrijblijvend contact met ons op.  

Salarisadministratie
Wat is er belangrijker in uw bedrijf dan dat uw werknemers elke maand op tijd het juiste salaris op de juiste rekening krijgen bijgeschreven? Oke, uw bedrijfsresultaat natuurlijk. Maar de salarisbetaling komt dan toch zeker wel op de tweede plaats. Een altijd lastige klus. En wij kunnen het weten. En wat wij ook weten is dat wij die last van uw schouders kunnen nemen. Dat moet toch een prettig idee zijn. De klus wordt geklaard en u hebt er helemaal geen omkijken meer naar. Nou ja, bijna niet natuurlijk. Maar alles wordt geregeld door deskundige mensen, die het ook nog eens leuk vinden om te doen. Waarom? Omdat het hun werk is. Ons werk dus. En wat kunnen wij zoal voor u betekenen?
Wij verzorgen voor u:
de maandelijkse verwerking van de salarisstroken;
het digitaal versturen van de salarisstroken naar de medewerkers;
de loonjournaalposten;
de aangifte loonheffing;
de aangifte loonbelasting;
andere door u gewenste overzichten;
het jaarwerk (aanlevering bij de Belastingdienst en andere instanties);
de jaaropgaven voor de werknemers.

Maar wij kunnen als u dat wilt nog meer voor u doen, bijvoorbeeld: adviseren bij het toepassen van de CAO; het maken van arbeidscontracten; het verzorgen van de ziek- en hersteldmeldingen; de administratie inzake de bedrijfstakeigenregelingen (pensioenfonds etc.); het aanmaken en aanleveren van de (digitale) betaalopdrachten; controle op het toepassen van de diverse afdrachtverminderingen en loonkostensubsidies;

Wilt u meer weten of een afspraak maken? Dat kan. Neem gerust vrijblijvend contact met ons op.  

Fiscale zaken
De slogan van de Belastingdienst luidt: Leuker kunnen wij het niet voor u maken, wel makkelijker. Maar laten we eerlijk zijn, het blijft een ingewikkelde materie. En dan veranderen ze jaarlijks vaak ook nog eens de spelregels. Noemt u dat maar makkelijker. Maar wellicht kunnen wij het u, met onze kennis en ervaring, echt makkelijker maken. Ons uitgangspunt is: belasting betalen moet, dan maar liever tijdig weten hoeveel. Wij kunnen voor u: de aangifte inkomstenbelasting verzorgen; het aanvragen van toeslagen (huurtoeslag, zorgtoeslag etc.) de aangifte vennootschapsbelasting verzorgen; een second opinion verzorgen.
Wilt u meer weten of een afspraak maken? Dat kan. Neem gerust vrijblijvend contact met ons op.  

Advisering en begeleiding
Je moet tegenwoordig wel op ontzettend veel terreinen thuis zijn om je bedrijf optimaal te kunnen laten draaien. Niet alleen ben je de hele dag bezig met het maximale rendement uit je bedrijf te halen, maar daarnaast komen er ook nog allerlei andere zaken om de hoek kijken. Zaken zoals personele zorg, investeringen, kredietaanvragen, gesprekken met banken, advocaten en notarissen. Kortom teveel om op te noemen. En vervelend genoeg moet je voor al die zaken vaak bij verschillende adviseurs of bedrijven terecht. Wij zijn echter een full service organisatie en dus in staat om u op al die terreinen te adviseren en zonodig te begeleiden. Het grote voordeel daarvan is, dat u nog maar bij één deur hoeft aan te kloppen. En dan te bedenken dat wij ook nog eens deskundig zijn op het gebeid van salarisadministratie, financiële administratie en allerhande fiscale zaken.

Wat kunnen wij allemaal voor u doen? Wij kunnen u adviseren en als u dat wilt begeleiden op het gebied van bijvoorbeeld: de keuze van de bedrijfsvorm (eenmanszaak, v.o.f., BV, etc.);   administratief en fiscaal advies; investeringen; kredietaanvragen; personeelsvraagstukken; ondersteuning en begeleiding bij externe organisaties (banken, advocaten, etc.).

Wilt u meer weten of een afspraak maken? Dat kan. Neem gerust vrijblijvend contact met ons op.

Fusie, Overname en Opvolging
Wij kunnen u begeleiden en adviseren op het gebied van fusies, overnames en opvolgingen. Hierbij kunt u denken aan het maken van een waarde-analyse van uw bedrijf of bedrijfsonderdeel, begeleiding bij het bepalen van een acquisitiestrategie of het totale opvolgings- of verkoopproces van uw onderneming. Maar ook onderhandelingen en participaties vallen binnen onze expertise. 

Bedrijfsovername
Wilt u uw onderneming verkopen? Dan is het goed om tenminste 5 jaar van te voren de structuur en de cijfers te optimaliseren. Het kan veel waarde toevoegen om uw onderneming al voor de verkoop zelf te laten onderzoeken (Vendor Due Diligence). Alle essentiële zaken worden dan gecheckt en, waar nodig, aangepast. De verkoopprocedure duurt hierdoor minder lang, dus zijn er minder kosten. De kopende partij is onder de indruk en de opbrengst is optimaal! Wij kunnen een stappenplan maken van alles waar u bij verkoop op moet letten. Familieopvolging Het is van groot belang dat een familieopvolging zakelijk verloopt. Naast algemene procedures en waardebepalingen spelen hierbij namelijk ook emotioneel geladen vragen een rol. Hoe communiceert u bijvoorbeeld de opvolging binnen de familie? En hoe doet u recht aan niet-opvolgende familieleden? Wij weten de antwoorden en zorgen voor een duidelijke, fiscaal vriendelijke afwikkeling van familieopvolging.  

Fusie
Fusies voegen mensen en bedrijfsculturen samen. Dat moet goed worden begeleid om de slagingskans te vergroten. Maar al te vaak worden minder voor de hand liggende, maar o zo belangrijke zaken zoals interne communicatie en de overdracht van data over het hoofd gezien.

Participaties
Participeren betekent dat een partij geld in uw onderneming investeert en wil delen in de resultaten. Participaties kunnen zeer aantrekkelijk zijn als u wilt groeien of innoveren. Helemaal mooi is het als de participant niet alleen geld toevoegt, maar bijvoorbeeld ook kennis. Wij kunnen u begeleiden bij het aangaan van een participatie. Bijvoorbeeld door een tijdsschema voor de participatie op te stellen en afspraken te maken over de waarderingsmethode bij ontbinding. Waardebepalingen Een onderneming heeft altijd waarde. Wij brengen die waarde goed in beeld, zowel in cijfers als in letters. Hiervoor gebruiken wij onze uitgebreide kennis en ervaring over rekenmethoden, zoals intrinsieke waarde, rentabiliteitswaarde, Discounted Cash Flow, of een combinatie van die methoden. Maar een waardebepaling is niet alleen rekenwerk. Zaken als stabiliteit en toekomstperspectief spelen ook een rol en worden door ons onder de loep genomen.

Onderhandelingen
Als het noodzakelijke papierwerk is uitgewisseld, beginnen de onderhandelingen over de voorwaarden van de overdracht. Zaken als de koopprijs, betrokkenheid van de verkoper na overname en de betalingsvoorwaarden zijn zeer belangrijk en kunnen gevoelig liggen. Er spelen cultuurverschillen, ook binnen Nederland. Bovendien bezitten binnen het MKB niet alle partijen evenveel deskundigheid. JBS administratie & advies loodst u om al die valkuilen heen.

Wilt u meer weten of een afspraak maken? Dat kan. Neem gerust vrijblijvend contact met ons op.

Trefwoorden: Aangifte Inkomstenbelasting, Aangifte Omzetbelasting, Accountants, Administratie, Administratieve Dienstverlening, Boekhouding, Financieel Advies, Financiele Administratie, Interim Management, Online Boekhouding, Organisatie Advies, Startende Ondernemers, Zakelijke Dienstverlening