Topmanagement & IT Trendonderzoek 2009

Topmanagement & IT Trendonderzoek 2009 van Management Scope

Door: Management Scope  04-12-2008
Trefwoorden: Crm, Outsourcing, Virtualisatie

Alle doemverhalen ten spijt: veel IT-managers verwachten geen structurele daling te zien van hun interne budget. Bij 71 procent van de organisaties blijft het budget ten minste gelijk of groeit zelfs in de komende twaalf maanden. Desalniettemin stijgt de interne druk om de prestaties op te voeren. Vier op de tien managers geven aan dat de IT-organisatie zowel wordt afgerekend op kostenreductie als op een bijdrage aan innovatie binnen de business. Dit blijkt uit het jaarlijkse onderzoek ‘Topmanagement en IT Trendonderzoek 2009’ dat werd uitgevoerd binnen DigitalBoardroom in samenwerking met Management Scope.

De belangrijkste trends in het kort:

- Minder grote en nieuwe projecten
- Korte terugverdientijd voor projecten
- Minder gebruik van detachering en externe consultants
- Aantal arbeidsplaatsen aan klantzijde (voorlopig) op peil
- Meer uitbesteden van diensten
- Verder centraliseren IT-dienstverlening
- Hardware virtualisatie en consolidatie van hard- en softwareplatforms

Het volledige onderzoek is te vinden op:

http://managementscope.nl/scopist/4-ict/it-onderzoek-2009


Kostenverhaal behoeft nuance


Uiteraard voelen managers de druk om de kosten voor IT te verlagen. Het gaat echter te ver om te stellen dat overal met de botte bijl wordt gehakt. Radicale vernieuwing legt het af tegen projecten die doorgang moeten vinden en niet kunnen worden gestopt, zoals projecten rondom SEPA in de financiële sector. Er is een verschuiving zichtbaar naar de korte termijn, het zwaartepunt van innovatie in IT komt te liggen op initiatieven die snel terug te verdienen zijn. De luiken naar buiten worden even gesloten om te bekijken of niet slimmer kan worden omgegaan met de reeds aanwezige voorzieningen. Waarde-extractie krijgt de prioriteit. De gedachte daarbij is ‘we hebben inmiddels alle tools en software gekocht die je maar kunt bedenken, maar deze nog nauwelijks gebruikt om het beoogde rendement daadwerkelijk te realiseren’.

De markt voor IT-dienstverleners

Het is een bekend fenomeen: in moeilijke tijden worden de externe dienstverleners als eerste getroffen. Door daling van het aantal projecten verwachten organisaties minder externe krachten te zullen inhuren. De markt voor detachering krijgt daarbij zoals gebruikelijk de hevigste klappen te verduren. Dienstverleners zullen moeite hebben om de groeicijfers van de afgelopen jaren vast te houden. Al jaren laat het onderzoek zien dat organisaties de hoge mate waarin men gebruikt maakt van detachering als ongewenst te beschouwen. Om groei te realiseren zullen service providers de slag naar outsourcing nu echt moeten maken. Slechts zeer weinig organisaties geven aan minder te gaan uitbesteden. De beweging is juist om meer uit te besteden, voor werk­plek­beheer denkt 24 procent van de organisaties aan groei, bij applicatie­management ligt dit percentage op 29 procent en bij infrastructuurmanagement op 32 procent.

Een pijnlijke spagaat ligt op de loer

In de onderhandelingen voor de allereerste uitbestedingscontracten lag de nadruk vaak op het verlagen van de kosten. Het is verleidelijk om opnieuw de focus op ‘laagste prijs’ te leggen nu service providers op zoek zijn naar nieuwe omzet om het verlies aan detacheringsinkomsten goed te maken. Uitbesteden van IT wordt door een derde van de organisaties gezien als middel om de kosten te verlagen. Op zich is dat geen probleem, zolang niet wordt vergeten dat veel organisaties – door schade en schande wijs geworden – hebben ervaren dat kostenverlaging alleen een te smalle basis is om succesvol te kunnen uitbesteden. Minstens zo belangrijk is het hebben en houden van de juiste competenties binnen de eigen organisatie om er zorg voor te dragen dat IT op de juiste plekken waarde toevoegt. Een drempel daarbij is de krapte aan professionals die kunnen opereren op de snijvlakken klant/leverancier en IT/business. Deelnemers aan het onderzoek geven aan dat goede architecten, analisten en vendormanagers schaars zijn. Het is van belang voor zowel klant als leverancier om niet terecht te komen in een pijnlijke spagaat tussen kostenverlaging en vernieuwing. De komende twaalf maanden zullen duidelijk maken in hoeverre dit is gelukt.

Kijk voor het volledige onderzoek waarin de grafieken zijn weergegeven op:

http://managementscope.nl/scopist/4-ict/it-onderzoek-2009

--- EINDE PERSBERICHT ---

Onderzoeksopzet

Het onderzoek is uitgevoerd in oktober onder de top-500 organisaties van Nederland, waarbij 166 besluitvormers vanuit alle branches input hebben verzorgd. De resultaten van het onderzoek zijn opgenomen in het decembernummer van Management Scope.


Meer informatie

Voor vragen en achtergronden over het onderzoek ‘Topmanagement en IT Trendonderzoek 2009’:

Sven van de Riet, senior analyst Giarte

Telefoon: 020 622 3444

E-mail: [email protected]

Website: www.digitalboardroom.com

Marco Gianotten, directeur Giarte

Telefoon: 020 622 3444

E-mail: [email protected]

Website: www.digitalboardroom.com

Over Giarte en Management Scope

Giarte is een onderzoeksbureau voor de strategische vraagstukken en organiseert diverse internationale en nationale studies. Hiervoor is de onderzoekscommunity DigitalBoardroom ontwikkeld met ruim 6000 leden.

Management Scope is hét blad voor topmanagers en aankomende topmanagers. In Management Scope leest u maandelijks unieke en persoonlijke interviews van topmanagers die hun collegae interviewen. Verder vindt u actuele marktanalyses, opinies en trends op het gebied van management, financiën en economie en selecteert Management Scope voor u de literatuur, cultureel- en autonieuws die de moeite waarde is.

Trefwoorden: Cio Onderzoek, Crm, Digital Boardroom, Digital Boardroom Trendonderzoek, Giarte, Ict Advies, Ict Onderzoek, It Consultantancy, It Innovaties, It Management, It Projecten, It Trendonderzoek, Kostenreductie It, Optimalisatie It Projecten, Outsourcing, Terugverdientijd It Projecten, Trends Ict Gebied, Virtualisatie,