ABeam Consulting ondersteunt bedrijven bij AEO-certificeringproces

ABeam Consulting ondersteunt bedrijven bij AEO-certificeringproces van Abeam Consulting

Door: Abeam Consulting  17-02-2009
Trefwoorden: Security, Consulting, Certificering

Schiphol-Rijk, 17 februari 2009 – ABeam Consulting, wereldwijd aanbieder van operationele adviesdiensten, introduceerde onlangs specifieke diensten ter verbetering van de veiligheid en efficiëntie van de supply chain. De focus ligt hierbij op AEO (Authorised Economic Operator)-certificering. Deze certificering levert verschillende directe en indirecte voordelen op, zoals versnelde in- en uitklaring door de douane, minder douanecontroles en minder diefstal en verlies. Zowel van grote als kleine Europese ondernemingen die zich bezighouden met grensoverschrijdende handel wordt verwacht dat ze zich certificeren. Bedrijven die niet tegemoet komen aan de eisen van de sector en hiervoor de nodige administratieve inspanningen leveren, riskeren een slecht presterende toevoerketen.

“Zaken zoals procesdocumentatie, veiligheidsstandaarden, de controle van adresinformatie op basis van al dan niet elektronische antiterreurlijsten – hiervoor gelden allemaal AEO-standaarden. Veel bedrijven in Europa voldoen daar nog niet aan of zijn op z’n minst niet in staat een en ander goed te documenteren. Ze zijn nog steeds wat onzeker over de AEO, omdat de voordelen hen niet goed duidelijk zijn. Met de AEO-certificering kun je andere bedrijven in de supply chain laten weten dat je je huiswerk hebt gedaan en een betrouwbare ketenpartner bent”, zegt Rainer Wilms van ABeam Consulting, Europe.

Het aanbod voor Supply Chain Security van ABeam omvat:
• Een aantal hulpmiddelen en kant-en-klare sjablonen, waarmee het mogelijk is om beslissingen over het stellen van prioriteiten ten aanzien van initiatieven en eventuele oplossingen te baseren op concrete data.
• Een uitbreiding van het ABeam Industry FrameworkTM, een branchespecifiek ‘best practice’ procesmodel – dit beslaat alle operationele en infrastructurele bedrijfsprocessen, inclusief het in kaart brengen van alle belangrijke juridische eisen aan het procesmodel (bijvoorbeeld AEO) door de ontwikkeling van controlepunten.
• Een aantal kant-en-klare handboeken, zoals het AEO Manual met beleidslijnen en procedures.

Dit aanbod, in combinatie met de ondersteuning van ervaren en kundige adviseurs, stelt bedrijven in staat valkuilen in het certificeringproces te ontwijken.

Resultaatgerichte communicatie over alle afdelingen van een organisatie heen is noodzakelijk. Dit is misschien arbeidsintensief, maar kan een bedrijf tegelijkertijd voordeel opleveren doordat het andere afdelingsoverschrijdende processen stimuleert. Alleen door een AEO-aanvraag in te dienen, is het al mogelijk een belangrijke doelstelling te behalen, zelfs nog voordat het verzoek is voorgelegd. Dit betekent immers dat de processen gedocumenteerd en waar nodig geoptimaliseerd zijn; dat er waar van toepassing ondersteunende software is geïmplementeerd; en dat de nodige stappen zijn genomen om volledig te voldoen aan juridische eisen.

ABeam Consulting
Het wereldwijd opererende ABeam Consulting biedt integrale adviesdiensten aan internationale en lokale klanten. Het consultancybedrijf helpt ondernemingen strategisch concurrentievoordeel en technische innovaties te benutten en zo de prestaties van hun organisatie te optimaliseren.
ABeam werkt met zijn klanten samen op basis van een hecht partnerschap en is gespecialiseerd in het analyseren van de uitdagingen waarvoor zij zich geplaatst zien. Met branchespecifieke en operationele procedures in combinatie met technische expertise biedt ABeam hen oplossingen om deze uitdagingen aan te gaan.
De onderneming is gevestigd in Tokio en biedt werk aan 4.200 consultants die circa 700 klanten in 21 landen van dienst zijn. Meer informatie: www.abeam.com.

The Communication Force
Caroline Breure
Tel. +31 (0)23 - 5656850
carolineb@communicationforce.com  

Trefwoorden: Abeam, Abeam Industry Framework, Aeo, Certificering, Consulting, Security,