Prijzen optimaliseren zonder omzetverlies

Prijzen optimaliseren zonder omzetverlies van Abeam Consulting

Door: Abeam Consulting  05-09-2008
Trefwoorden: Onderzoek, Abeam, Prijsstrategieën

Nieuw onderzoek: consultancybedrijf ABeam analyseert prijsstrategieën van zeventig succesvolle ondernemingen

Schiphol-Rijk, 26 augustus 2008 – Wanneer een bedrijf zijn prijzen verhoogt, resulteert dit vaak in een omzetdaling. En toch zijn er bedrijven die hun winstmarge substantieel weten te verbeteren met behoud van min of meer gelijkblijvende omzetvolumes. Deze bedrijven voeren een strategisch prijsbeleid, een systematische benadering van prijsontwikkeling en een daarop gebaseerde strategie.

Om beter inzicht te krijgen in de prijsstrategieën van de meest succesvolle bedrijven heeft ABeam Consulting afgelopen voorjaar een onderzoek uitgevoerd in samenwerking met de Fachhochschule Worms (Duitsland) en het European Pricing Platform. Zeventig ondernemingen uit Duitsland en de Benelux, hoofdzakelijk uit de productiesector, die prijsstelling tot hun kerndisciplines rekenen, werd de vraag voorgelegd hoe hun prijsbeleid tot stand komt.

De prijsbeleidsmakers van deze ondernemingen zijn uitgebreid geïnterviewd om inzicht te krijgen in de wijze waarop zij invulling geven aan een strategisch prijsbeleid en hoe dit uitpakt voor de bedrijfsresultaten. Daarnaast werd een controlegroep geïnterviewd bestaande uit functionarissen van bedrijven die nog geen strategisch prijsbeleid hebben ontwikkeld.

Uit het onderzoek blijkt dat een duidelijke focus op prijsstrategie tot een verbetering van de winstmarge leidt zonder negatieve effecten voor het omzetvolume. Diverse ondernemingen gaven zelfs aan dat er sprake was van een gelijktijdige verbetering van marge en omzetvolumes. Dit effect kan worden toegeschreven aan een prijsstrategie die is gebaseerd op door de afnemer gepercipieerd voordeel, ook wel bekend als ‘value-based pricing’.

Verder bleek uit het onderzoek dat de volgende punten kunnen bijdragen tot verbetering van de winstmarge:
o  Betrokkenheid van bestuurders: zorg ervoor dat prijsbeleid een hoge prioriteit heeft op de bestuursagenda.
o  Duidelijke processen en verantwoordelijkheden: identificeer alle stakeholders en zorg ervoor dat zij voortdurend betrokken zijn bij het besluitvormingsproces.
o  Gespreide verantwoordelijkheden: koppel verantwoordelijkheden aan functies op diverse organisatorische niveaus. Hierdoor is er minder behoefte aan centrale aansturing en kunnen de stakeholders zelfstandig handelen op hun eigen terrein.
o  Experts op het gebied van prijsbeleid: roep gespecialiseerde teams in het leven die zich bezighouden met prijsbeleid. Bij de respondenten is dit doorgaans een functie¬overstijgende afdeling die in een positie is om overeengekomen prijsinitiatieven efficiënter te coördineren en nauwkeuriger door te voeren.

ABeam Consulting
Het wereldwijd opererende ABeam Consulting biedt integrale adviesdiensten aan internationale en lokale klanten. Het consultancybedrijf helpt ondernemingen strategisch concurrentievoordeel en technische innovaties te benutten en zo de prestaties van hun organisatie te optimaliseren.
ABeam werkt met zijn klanten samen op basis van een hecht partnerschap en is gespecialiseerd in het analyseren van de uitdagingen waarvoor zij zich geplaatst zien. Met branchespecifieke en operationele procedures in combinatie met technische expertise biedt ABeam hen oplossingen om deze uitdagingen aan te gaan.
ABeam Consulting heeft op basis van Six Sigma een eigen methode ontwikkeld voor het implementeren van prijsstrategieën.
De onderneming is gevestigd in Tokio en biedt werk aan 3500 consultants die circa 700 klanten in 21 landen van dienst zijn. Meer informatie: www.abeam.com.

Contactgegevens
The Communication Force
Caroline Breure
Tel. +31 (0)23 - 5656850
[email protected]

Trefwoorden: Abeam, Onderzoek, Prijsstrategieën, Prijzen Optimaliseren, Strategisch Prijsbeleid,