Internationaal bedrijfsleven heeft moeite met besparen

Door: Ariba Technologies Netherlands  19-04-2006
Trefwoorden: Finance, Spend Management

Onderzoek toont aan dat bedrijven veel geld willen besparen, maar het ontbreekt aan de strategie om dit te realiseren

Schiphol-Rijk, 19 april 2006 – “Bedrijven slagen er niet in om de kansen die er liggen voor het realiseren van besparingen, daadwerkelijk te pakken. Hierdoor blijven miljarden aan mogelijke besparingen liggen.” Dat blijkt uit het onderzoek dat de London Business School in opdracht van Enterprise Spend Management-leverancier Ariba heeft uitgevoerd. Dit jaarlijks terugkerende onderzoek, de Spend Agenda, geeft inzicht in de uitgavenpatronen en inkoopuitdagingen van internationale bedrijven. Ondervraagd zijn 325 inkoopdirecteuren binnen grote organisaties in Europa en de VS.

De belangrijkste resultaten van het onderzoek zijn dat bedrijven nog veel kunnen besparen door op contractbasis in te kopen, het aantal leveranciers te reduceren en technologie in te zetten als hulpmiddel om daadwerkelijk besparingen te realiseren.

Zo wordt er volgens het onderzoek bij 77 procent van de ondervraagde bedrijven in Europa en bij 81 procent van de bedrijven in de VS buiten het contract ingekocht. Een vijfde van deze bedrijven geeft aan dat de uitgaven buiten het contract zelfs ver boven de gestelde grenzen uitkomen. Van de ondervraagden geeft 56 procent aan het plan te hebben om het aantal leveranciers te reduceren. Zij willen op deze manier meer uitgaven via contracten laten verlopen. Verder noemt in de VS 61 procent van de ondervraagden innovatie als een van de belangrijkste bronnen voor het behalen van hun inkoopdoelen. In Europa is dat percentage 48 procent. Van de ondervraagden noemt 60 procent technologie als belangrijkste bron als het gaat om het realiseren van besparingen. Verder komt uit het onderzoek naar voren dat 91 procent van de ondervraagde bedrijven naar een manier zoekt om de kosten van goederen en diensten te verlagen. Maar liefst een derde van de ondervraagde bedrijven is zelfs op zoek naar besparingen van meer dan 10 procent.

Benelux-resultaten
Uit het rapport komt verder naar voren dat bedrijven uit de Benelux sterk gedreven zijn om kosten te reduceren. Zij zien sourcing (het zoeken naar de best passende leverancier) als een manier om dit te realiseren. Ondanks de gedrevenheid om kosten te besparen, hebben Benelux-bedrijven veel moeite met het vaststellen van besparingsdoelen. Ook het zichtbaar maken van uitgaven staat niet hoog op de agenda. De bedrijven blijken moeite te hebben met de complexiteit van hun eigen wensen op inkoopgebied, wat kan worden aangepakt door beter inzicht in uitgavenactiviteiten. De ondervraagde bedrijven geven desondanks aan hun inkoopactiviteiten op orde te hebben. Ze hebben een cultuur waarbij inkopen via contracten gemeengoed is en hebben een gezonde houding ten aanzien van innovatie. Kansen voor Benelux-bedrijven liggen met name in het reduceren van het aantal leveranciers en het concentreren op betere relaties met dit verminderde aantal leveranciers. Dit kan een positieve impact hebben op de besparingsdoelen.

“Elk jaar worden inkoopdirecteuren geconfronteerd met de uitdaging om kosten te reduceren. Om dit te kunnen realiseren, moeten zij iedere keer dieper een organisatie in”, aldus Paul Hampton, Marketing Director EMEA bij Ariba. “Door het inzetten van sourcingtechnologieën en diensten voor het automatiseren en verbeteren van het inkoopproces, hebben veel bedrijven mogelijke besparingen kunnen identificeren. Maar om deze besparingen dan ook daadwerkelijk te realiseren, moeten bedrijven een spend management strategie hanteren die zich concentreert op de hele inkoopcyclus: van het identificeren van mogelijke besparingen en het onderhandelen over contractvoorwaarden, tot het inkopen volgens contract en het meten van de besparingen. En zoals in het rapport naar voren komt, hebben veel bedrijven hier nog moeite mee. Daar liggen dus nog duidelijk kansen

Trefwoorden: Finance, Spend Management

Contact Ariba Technologies Netherlands

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share