DCE Consultants pleit voor vernieuwing pensioenstelsel

Door: Dce Consultants  11-07-2006
Trefwoorden: Pensioenstelsel

Huidig pensioenstelsel is verouderd, DCE lanceert pensioenspaarrekening

Schiphol-Oost, 11 juli 2006 – DCE Consultants, een onafhankelijk en internationaal managementadviesbureau, pleit voor vernieuwing van het huidige pensioenstelsel. Om deze visie kracht bij te zetten lanceert DCE Consultants het idee van een pensioenspaarrekening.

Volgens DCE Consultants past het huidige pensioenstelsel niet meer in deze tijd. Dit stelsel stamt nog uit 1950 en de demografische, economische, politieke en ecologische factoren zijn in de tussenliggende jaren enorm gewijzigd en niet meer van nu. Daarnaast zorgen veranderende wet- en regelgeving en toenemende internationalisering binnen Europa voor een veranderende pensioenmarkt. Daarom pleit DCE voor de introductie van een pensioenspaarrekening. Dit is een speciale spaarrekening die een werknemer alleen voor pensioendoeleinden gebruikt en waarop de werkgever eveneens elke maand de pensioenpremie stort. Deze spaarrekeningen kunnen door banken en verzekeraars worden gevoerd, waarbij risico’s als overlijden, arbeidsongeschiktheid en lang leven collectief worden gedeeld. Het grote verschil met het huidige stelsel is dat werknemers zelf kunnen kiezen bij welke partij de pensioenspaarrekening wordt ondergebracht en op deze wijze dus marktwerking mogelijk is over de landsgrenzen. Bij het veranderen van werkgever kan geen pensioenbreuk onstaan; het enige dat in een dergelijke situatie verandert is dat de pensioenpremie door een andere werkgever op de pensioenspaarrekening gestort wordt. Op deze manier worden de kosten van pensioenuitvoering sterk verlaagd, is marktwerking over de landsgrenzen heen mogelijk en heeft een werknemer altijd inzicht in de persoonlijke pensioensituatie. Voorbehoud is wel dat een pensioenspaarrekening per werknemer verplicht moet worden gesteld zodat een pensioen gegarandeerd is.

De pensioenspaarrekening is voor alle betrokken partijen een duidelijke verbetering ten opzichte van de huidige situatie:

  • Werkgevers hoeven geen ingewikkelde pensioenregelingen meer te maken met hun werknemers. In het CAO overleg is alleen de hoogte van de pensioenpremie van belang. Ook met de waardeoverdracht uit een vorige regeling hoeft de werkgever zich niet meer bezig te houden. Afspraken met de pensioenuitvoerder hoeven niet meer gemaakt te worden, aangezien de werknemer zelf bepaalt waar hij de pensioenspaarrekening laat beheren.
  • Werknemers bepalen zelf waar de rekening beheerd wordt en zij kunnen zelf over de hoogte van de pensioenpremie onderhandelen met de werkgever. Pensioenbreuken bestaan niet meer. Voor een werknemer is altijd inzichtelijk wat het saldo van de pensioenspaarrekening is en daardoor wat zijn pensioenuitkering zal zijn.
  • Veel pensioenuitvoerders hebben nu grote administratieve problemen, veroorzaakt door de diversiteit aan complexe pensioenregelingen. De pensioenspaarrekening daarentegen is een eenvoudig te administreren product. Doordat werknemers met de pensioenspaarrekening eenvoudig kunnen switchen van pensioenuitvoerder, zal de concurrentie in deze markt toenemen. En meer concurrentie zal de kwaliteit van de pensioenuitvoering alleen maar ten goede komen.

De introductie van een nieuw pensioenstelsel kan en zal niet van het ene op het andere moment vormgegeven worden. Het huidige pensioenstelsel is diep geworteld in onze maatschappij en bestaande marktkrachten vormen een beperkende factor.
Om haar visie rondom de pensioenspaarrekening kracht bij te zetten organiseerde DCE Consultants recent een ronde tafel met vertegenwoordigers van belangrijke beïnvloedende organisaties zoals CNV Jongeren, Alternatief voor Vakbond, AWVN, Stichting Pensioenkijker.nl en een aantal pensioenuitvoerders en verzekeraars. De doelstelling van deze ronde tafel was een discussie op gang te brengen over de vraag in hoeverre het huidige pensioenstelsel nog past in deze tijd.

Trefwoorden: Pensioenstelsel

Contact Dce Consultants

Website - Geen ingevoerd

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share