DCE Consultants publiceert onderzoek naar IT-pakketten in de vastgoedsector

Door: Dce Consultants  18-09-2006
Trefwoorden: Vastgoed, Onderzoek

IT-oplossingen voor vastgoedorganisaties bieden voldoende ondersteuning voor transparantie en compliance eisen

DCE Consultants publiceert onderzoek naar IT-pakketten in de vastgoedsector

Schiphol-Oost, 18 september 2006 – DCE Consultants, een onafhankelijk en internationaal managementadviesbureau, heeft de resultaten van haar tweejaarlijks onderzoek naar IT-oplossingen voor vastgoedorganisaties bekendgemaakt. Doel van het onderzoek is trends in de vastgoedsector te signaleren en vast te stellen in welke mate leveranciers van vastgoedinformatiesystemen op deze trends inspelen. Het onderzoek wijst uit dat eisen die binnen deze sector gesteld worden aan transparantie en compliance, voldoende ondersteund worden door IT-oplossingen. De gegevensuitwisseling met andere pakketten kan echter verbeterd worden. Het onderzoek is uitgevoerd onder 23 op de Nederlandse markt beschikbare vastgoedpakketten.

Uit het onderzoek van DCE Consultants blijkt dat de onderzochte systemen ruime mogelijkheden bieden om compliance te verbeteren. Transparante boekhouding middels IFRS en rapportages wordt door een groot deel van de systemen ondersteund. Tevens worden de richtlijnen gesteld door SOX en Tabaksblat ruim ondersteund door audit trails, security protocollen en controleerbare procedures. Wat echter soms ontbreekt, zijn standaard interfaces met andere pakketten. Bij ruim 30% ontbreekt een interface met een financieel pakket en slechts 6 van de 23 pakketten heeft een koppeling met een CRM-oplossing. Dit heeft tot gevolg dat gegevensuitwisseling met andere systemen bemoeilijkt wordt. De pakketten die wel een standaard interface hebben, bieden die veelal aan voor verschillende financiële pakketten zoals Oracle, Exact en Navision (Microsoft Dyamics NAV).

De steeds luider wordende roep om transparantie raakt ook de vastgoedsector. Hoewel veel Nederlandse vastgoedorganisaties niet beursgenoteerd zijn en om die reden niet hoeven te voldoen aan bijvoorbeeld IFRS, spreken zij wel de wens uit om van de mogelijkheid gebruik te maken conform IFRS te rapporteren. Dit komt mede doordat vastgoedorganisaties veelal rapporteren aan beursgenoteerde opdrachtgevers die wel conform IFRS moeten rapporteren. Van invloed is ook het feit dat veel vastgoedondernemingen de financiering van hun projecten moeten zien rond te krijgen bij financiële instellingen. Financiers die, gedreven door deze externe regelgeving, steeds hogere eisen stellen aan de kwaliteit van de geleverde informatie. Meer transparantie en compliance in de financiële verslaggeving is hierdoor noodzakelijk geworden.

Transparantie en governance serieus nemen betekent ook dat vastgoedinformatiesystemen zodanig ingericht worden dat de vergaring, analyse en overdracht van vastgoed gerelateerde data efficiënt en effectief plaats kunnen vinden. Vastgoedorganisaties kunnen dan naar eigen inzicht het vastgoedinformatiesysteem inrichten om optimaal bij te dragen aan de eisen van regelgeving rond transparantie en governance.

Trefwoorden: Onderzoek, Vastgoed

Contact Dce Consultants

Website - Geen ingevoerd

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share