Risicogestuurd / Budgetgestuurd Onderhoud

Door: Bouwburo Ingenieurs  11-08-2011
Trefwoorden: Engineering, Beheer, Bouwkundig Advies

Voor onze industriële klanten zijn veiligheid en productie de belangrijkste zaken. Onderhoud van de gebouwen en installaties zijn echter zaken die meespelen in de continuïteit van de productie. Het belang hiervan ontdekt men vaak pas op het moment dat er zich een calamiteit voordoet.

In veel gevallen is men ooit begonnen met het (laten) vervaardigen van prachtige meerjarenplannen / begrotingen (MJOB's.) Deze plannen geven vaak een uitstekend beeld van het uit te voeren onderhoud voor de komende jaren.

De realiteit is echter dat veel bedrijven kampen met tekorten in het onderhoudsbudget. Productie en veiligheid van medewerkers gaan immers voor. Van de prachtige meerjarenplannen komt dan vaak niets meer terecht dan de constatering dat de meeste zaken niet kunnen worden uitgevoerd. Bij een beperkt beschikbaar budget kan immers maar een deel van het geplande onderhoud ook daadwerkelijk worden uitgevoerd.

Hoe kom je dan aan een verantwoorde besteding van het wel beschikbare budget zodat zowel de veiligheid van de medewerker alsook de productie gegarandeerd blijven?

Door van tevoren met de klant een onderhoudsbeleid af te spreken gevolgd door een gedetailleerde inspectie met een daaraan gekoppeld risicogetal, kan hierna in samenspraak met de klant een uitstekend gemotiveerde analyse gemaakt worden van die zaken die daadwerkelijk onderhouden of vervangen MOETEN worden. Op deze wijze wordt verantwoord met budget omgegaan, ligt de verantwoordelijkheid bij die mensen die deze behoren te dragen en kunnen medewerkers er veilig voor blijven zorgen dat de productie op peil blijft en daarnaast aan alle wet- en regelgeving wordt voldaan.

Bouwburo Ingenieurs is met dit product trendsetter op de industriële markt. Bij één van onze opdrachtgevers Tata Steel in IJmuiden heeft deze wijze van werken al tot een duidelijk aantoonbare kostenreductie geleid en is het aantal veiligheidsmeldingen aantoonbaar en significant teruggedrongen.

Uiteraard willen wij met al ons enthousiasme ook andere geïnteresseerde opdrachtgevers hulp bieden binnen dit specialisme.

Trefwoorden: Beheer, Bouwkundig Advies, budgetgestuurd onderhoud, Engineering, Kostendeskundige, Onderhoudsbeheer, risicogestuurd onderhoud,