Wat elke ondernemer ècht moet weten

Door: Publimix  10-05-2006
Trefwoorden: Mkb, Ondernemerskennis

Ondernemersorganisaties werken mee aan begrippenlijst

Alles wat een ondernemer ècht moet weten staat sinds kort in een boek. Gebrek aan kennis en mismanagement is volgens het CBS de grootste oorzaak van faillissementen. Maar wat houdt die kennis in? Wat moeten ondernemers eigenlijk allemaal weten om een bedrijf te runnen? Een enquête onder organisaties die met ondernemers te maken hebben leverde een lijst op van 74 onderwerpen die elke ondernemer moet beheersen. Deze lijst is nu beschikbaar in boekvorm onder de titel ‘Kennis van Zaken’waarin de begrippen worden verklaard en uitgelegd.

Vorig jaar startte een recordaantal (20.000) mensen een eigen bedrijf. Vorig jaar werd ook een record aantal faillissementen uitgesproken (10.000).Volgens het CBS is de belangrijkste oorzaak mismanagement en gebrek aan kennis. Mismanagement bestaat uit allerlei administratieve en organisatorische problemen zoals onvoldoende debiteurenbewaking en financieringsproblemen waaronder te hoge vaste lasten.

Afschaffing AOV
Sinds de afschaffing van het verplichte ondernemersexamen (middenstandsdiploma en later AOV) wordt de kennis van ondernemers niet meer getoetst. Toch worden starters geacht de regels te kennen.
Om er achter te komen welke kennis ondernemers moeten hebben om te starten organiseerden de uitgeverijen Diverti en Publimix een enquête. De centrale vraag was daarbij: “Wat moet een (startend) ondernemer eigenlijk allemaal weten? Wat moet hij of zij weten om zelfstandig een onderneming te voeren? Of waarvan moet hij of zij op zijn minst gehoord hebben om zodoende deskundig advies in te kunnen winnen?”

De deelnemers waren mensen en organisaties die dagelijks met ondernemen te maken hebben. De Rabobank, ING bank, MKB-Nederland, COLO de onderwijsinstelling die leerplannen maakt, SenterNovem, de belastingdienst, de sociale dienst van Amsterdam, New Venture, accountants (de NovAA), de Kamer van Koophandel en een aantal succesvolle ondernemers en ondernemersadviseurs. Zij gaven antwoord op de vraag, welke kennis absoluut noodzakelijk is om te ondernemen, welke kennis handig is en welke kennis je minimaal nodig hebt.

De onderwerpen uit de lijst zijn door de docenten Wim Kuperus en Gert van Ginkel uitgewerkt. Het boek bevat de 74 uitgewerkte begrippen van de kennis die elke ondernemer volgens deze organisaties echt moet kennen. Het boek is daardoor uitstekend geschikt als naslagwerk of als studieboek. Het is bedoeld voor ondernemers, voor studenten en iedereen die een eigen bedrijf wil starten. Bij het boek hoort ook een vragenboek waarmee de stof getoetst kan worden.

Op http://www.publimix.nl staat een korte test waarmee iedereen kan nagaan hoe het met de ondernemerskennis is gesteld.

Trefwoorden: Mkb, Ondernemerskennis

Contact Publimix

Website - Geen ingevoerd

E-mail - Geen ingevoerd

Deze pagina afdrukken

Share