wilde bloemenzaden, wilde bloemenmengsels, zaadmengsels, wildebloementuin, inheemse planten

Door: De Bolderik  08-07-2012
Trefwoorden: inheemse bloemzaden, bloemenweide, wilde bloemenmengsel, plantenzaden, zaadmengsels, wilde

     De Bolderik is een ecologische kwekerij van wilde bloemenzaden. Tot 2002 waren wij alleen toeleveringsbedrijf van zaden van wilde bloemenmengsels voor tal van inzaai projecten in Nederland. Sindsdien levert De Bolderik ca. 250 soorten inheemse bloemzaden in eigen beheer. De Bolderik is gespecialiseerd in de productie en verwerking van bloemzaden van inheemse kruidachtige gewassen. Door eigen teelt kan de soortechtheid van de zaden beter kan worden gewaarborgd,  vindt plaats per soort en zonder chemische meststoffen en bestrijdingsmiddelen. Wij leveren pure bloemzaadmengsels, zonder toevoegingen van graszaden. Er zijn inheemse zaadmengsels voor natuurontwikkeling, natuurlijk groenbeheer van bermen, dijken, moeraslanden, wilde bloemenweide etc. daarnaast zijn er verschillende andere mengsels zoals onze akkerbloemenmengsels, graslandmengsels, rietland en oevermengsel, bosrand en onderbegroeiingsmengsels, dijk en taludmengsels, vlindermengsels, bijenmengsels, snijbloemenmengsel, laagblijvendmengsel, groenbemestingsmengsel en beweidingsmengsels.

Trefwoorden: inheemse bloemzaden, bloemenweide, wilde bloemenmengsel, plantenzaden, zaadmengsels, wilde