Onderzoek onder HEAD’s brengt knelpunten in zorgverlening in beeld

Onderzoek onder HEAD’s brengt knelpunten in zorgverlening in beeld van Genpact NL B.V

Door: Genpact NL B.V  26-06-2009

Wormer, 26 juni 2009 – Het is niet de druk vanuit de overheid die een belangrijk knelpunt vormt in de administratieve processen in ziekenhuizen, maar de huidige wijze waarop stuurinformatie beschikbaar is. Nieuwe regelgeving en eisen vanuit de overheid leiden hierdoor tot druk op de administratieve organisatie. Het gebrek aan stuurinformatie wordt door veel Hoofden Economische en Administratieve Dienst (HEAD’s) als een duidelijk knelpunt ervaren in het leveren van de gewenste kwaliteit aan zorg. Dit zijn de belangrijkste uitkomsten van een onderzoek onder HEAD’s, dat is uitgevoerd door onderzoeksbureau InfoResult in opdracht van Accounting Plaza, specialist in outsourcing van administraties.

Het onderzoek is gehouden onder de deelnemers aan het jaarcongres van de Hoofden Economisch en Administratieve Dienst in de klinische zorg, dat onlangs in Houten plaatsvond. De ondervraagde HEAD’s houden zich bezig met een veelheid aan taken en processen. In de meeste gevallen gaat het om controlling en DBC administratie. Salarisadministratie is het proces waar de HEAD zich het minst mee bezig houdt. Gemiddeld besteedt een Hoofd Economische en Administratieve Dienst een derde van zijn tijd aan operationele zaken. Een ruime meerderheid vindt dit een juiste verhouding tussen operationele en aansturende werkzaamheden. Een kwart van de ondervraagde HEAD’s zou meer tijd aan aansturing en minder aan operationele taken willen besteden.

Knelpunten

Het gebrek aan stuurinformatie is duidelijk een knelpunt in het leveren van de gewenste kwaliteit aan zorg. Een ruime meerderheid geeft aan dat dit in behoorlijke mate of nog ernstiger knelpunten oplevert. Voor slechts 12 procent levert het gebrek aan stuurgegevens geen knelpunten op. Gevraagd naar de oorzaken van de knelpunten worden het meest genoemd: onvoldoende registratie op de werkvloer, gebrek aan digitalisering, cultuur, ontbreken van beleid en ontbreken van standaardisatie in de zorg.
Niet alleen de oorzaken blijken divers, ook over de maatregelen die volgens de HEAD’s kunnen worden genomen om die knelpunten op te lossen lopen de meningen sterk uiteen. Een deel kiest voor harder werken, terwijl anderen bezig zijn met standaardisatie en systemen om processen eenduidig te beschrijven en aan te sturen. Opvallend is wel dat het probleem niet de druk vanuit de overheid op zich lijkt te zijn, maar de huidige inrichting van de administratie. Nieuwe regelgeving en voorschriften van de overheid leiden daardoor tot druk op de administratieve processen in de ziekenhuisorganisatie.
De aan de HEAD’s voorgelegde oplossingen kregen over het algemeen geen brede bijval. Alleen het trainen en opleiden van medewerkers wordt door een substantieel deel van de HEAD’s gezien als een van de mogelijke oplossingen. Het inhuren van externe hulp bij het invoeren van processen en het uitbesteden van (een deel van) de administratieve functie kan volgens een aantal HEAD’s ook uitkomst bieden. Andere oplossingen die door de HEAD’s zelf zijn genoemd liggen op het vlak van focus, afstemming, efficiency, digitalisering en Shared Service Center.

Over Accounting Plaza
Accounting Plaza is gespecialiseerd in outsourcing van alle financiële-, administratieve- en transactieprocessen, HR en salarisverwerking. De onderneming levert financieel projectmanagement, operationele ondersteuning en auditing van administraties. De dienstverlening bestaat verder uit consultancy op het gebied van Financial Shared Service Centers, ERP-support en Clearing Services voor uitwisseling en archivering van elektronische documenten. Accounting Plaza heeft vestigingen in Nederland (Wormer en Amersfoort), Polen, Tsjechië en India en telt ruim 600 medewerkers. Accounting Plaza is gevestigd aan de Mercuriusweg 5 in Wormer. (KvK 35010541). Meer informatie is te vinden op www.accounting-plaza.nl.

---------------------------------------------

Noot voor de redactie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Kevin de Joode, Marketing Manager Accounting Plaza, tel. 075-6518621, of 06-10914592
E-mail: Kevin-de.Joode@accounting-plaza.nl

Wanneer u geen persberichten van Accounting Plaza meer wenst te ontvangen, stuur dan een bericht aan Kevin de Joode van Accounting Plaza, e-mail Kevin-de.Joode@accounting-plaza.nl.